verslag gemeenteraad vrijdag 24/06

Beste Sympathisanten,

Even een korte update mbt agendapunt 27 van de gemeenteraad oftewel de stemming ivm de  dading van de buurtweg.
Het was een zeer geanimeerde gemeenteraad, met veel meer toeschouwers dan anders en stevig opposite werk.
Helaas werd dit punt ondanks  het inhoudelijk heel sterke verweer van alle oppositie partijen ( Spa, NVA, Vernieuwing en Union des Francophones ) goedgekeurd meerderheid (CD&V, OVLD, Groen) tegen oppositie.
De buurtweg is dus “verkocht” aan de stad Brussel, dit doet wel erg de wenkbrauwen fronsen,
aangezien dit toch wel stevig in strijd is met de sterke argumentatie die we lazen in de conclusies van de advocaten die werken voor de gemeente Grimbergen in het dossier van de buurtweg.
Een bocht van 180 graden werd er genomen de maskers vielen af.
Over de prijs valt ook veel te zeggen indien u project grond kan vinden voor 150 euro / M2 op een top locatie in Grimbergen gelieve ons zeker te mailen
Enkele observaties en feiten zonder oordeel:
 • meestal is  parking C het laatste punt op de agenda nu was het plotseling gezet voor  een belangrijk punt voor Groen
 • de normale gemeenteraad vindt plaats de laatste donderdag van de maand vanaf 19uur, deze gemeenteraad vond plaats vrijdag om 20u30
 • 2 leden van de Union des Francophones waren afwezig. Er is een meerderheid van 1 stem in de Grimbergse gemeenteraad de fractie van Groen is 3 stemmen sterk. Er was blijkbaar ook een NVA lid afwezig.
Weetjes :
 • het ontwerp MER is 21 juni ter goedkeuring doorgestuurd aan de Vlaamse overheid , Grimbergen heeft 10 dagen de tijd om een advies te geven ( het dossier is meer dan 700 pagina’s dik)
 • het dossier is een “gewoon dossier” net zoals het indienen van een gewone bouwvergunning
 • de bouwaanvraag zou 15 juli worden ingediend
 • een openbaar onderzoek van 30 dagen
 • het bestaande afritten complex wordt gebruikt
 • milieu vergunning wordt afgeleverd door provincie
Gelukkig hebben we zoals eerder aangekondigd  ons betrokken partij gesteld in de procedure  aangezien we reeds het vermoeden hadden dat we op de gemeente niet konden rekenen hetgeen u duidelijk bewezen is.
Aangezien veel mensen deze buurtweg gebruiken of hebben gebruikt kan er geen sprake zijn van verjaring, hetgeen in het verweer van de gemeente duidelijk werd gezegd maar nu blijkbaar in de dading ontkend wordt, een raar verhaal als u het ons vraagt.
We wachten samen met u af wat de zitting bij de vrederechter van woensdag 29 juni as ons zal brengen.
Zoals jullie kunnen lezen hebben we in dit dossier jullie steun meer dan nodig, het is zeer twijfelachtig hoe deze coalitie gaat staan tegenover de bouwvergunning van het stadion., onze vrees is dat Groen daar weinig gaat tegen kunnen inbrengen tegen de Open VLD en CD&V.
Aarzel ook niet om uw gemeente mandatarissen te contacteren zeker als deel uitmaken van de meerderheid.
U kan het zien men probeert het dossier zo in te dienen zo danig dat het in het midden van iedereen zijn vakantie valt.
Uw expertise en tijd is dus meer dan welkom indien u Grimbergenaar  bent of een direct belang hebt en voelt dat uw belangen door de bouw van het stadion worden aangetast gelieve ons te contacteren.
Veel handen maken licht werk !

13 thoughts on “verslag gemeenteraad vrijdag 24/06

 1. Jean Vankerkhoven

  Als Wemmelaar en Vlaming voel ik me zeer tekort gedaan dor de stad Brussel welke in een vlaams grondgebied de lakens komt uitdelen en over ONZE (vlaamse)grond te beslissen.
  De ring maakt mij als zelstandig vertegenwoordiger iedere dag het leven zo al zuur genoeg.
  De heren in hun dikke villa zullen wellicht weinig last hebben van dit probleem.
  Schaam je Vlaanderen !!

  Spijtig laten te weinig mensen met dezelfde mening van zich horen.
  met beleefde groet,

  Jean Vankerkhoven

 2. Hubert Collaer

  ik vind de houding van Groen hypocriet zoals we al gewend zijn,hopelijk kunnen jullie dit project kelderen en krijgt Groen in 2018 de rekening gepresenteerd
  Op mijn steun en sympathie kunt U rekenen

  mvg,

  Hubert

 3. Leo Van Rillaer

  Zo kennen we dus de echte Vlaamse partijen met het milieulievende Groen op kop. Hopelijk halen de buurtbewoners woensdag hun gelijk en zetten een flinke neus naar de mossels in de gemeenteraad en presenteer hen in 2019 de rekening.

 4. Kermans Francis

  Schandelijk hoe de zogezegde “Vlamingen” uit Grimbergen plat op de buik gaan voor het
  geld van “bruxelles” en “belgique”. Wat een mosselvolk zijn we soms toch !

 5. Van den Neste Koenraad

  Beste,

  De verkoop van Vlaanderen aan Brussel en vooral Wallonie gaat gewoon door, ook met de NV-A in de regering. Mooi zo, weten we dadelijk dat de enige Vlaamse Partij nog het Vlaams Blok, sorry Vlaams Belang is. Goed om te weten volggende verkiezingen als wij dan alk niet verkocht zijn door de BELGISCHE partijen.

  Splitsing van Belgie staat voorop. De taalgrens is de landgrens of beter nog, de situatie van 1830 terug .

 6. Bruno Leroi

  Oud-burgemeester Soens keert zich om in z’n graf!
  Dat -los van de enge partijpolitiek- het voltallige gemeentebestuur in deze stinkende zaak niet meer fierheid en niet meer lef heeft is bedroevend! In plaats van te kibbelen over de mogelijke verkoopprijs van de voetweg had men resoluut neen aan de verkoop moeten antwoorden. Hopelijk geeft de vrederechter het gemeentebestuur ongelijk!

 7. Lambrechts

  Het was een ronduit beschamende voorstelling. Van één ding zijn we nu tenminste zeker: de echte Vlaamse verkozenen zitten niet bij de tjeven en andere ruggeloze partijtjes van de meerderheid. Die hebben – de burgemeester op kop – hun ziel verkocht voor een handvol zilverlingen… of voor een appel en een ei. Hopelijk steekt de vrederechter er nog een stokje voor, maar in elk geval hoop ik van harte dat die bende platbroeken in 2018 de rekening gepresenteerd gaat krijgen van de Grimbergse burgers.

 8. François Jonckheere

  Vlaamse mosselmeerderheid heeft zijn echte gelaat laten zien. Van CD&V zijn we gewoon dat zij zich richten naar de eisen van Brussel, Open VLD is de partij waarbij “postjes” altijd belangrijker zijn geweest dan principes en Groen, ocharme, is de partij die nooit doet wat zij zegt. Arm Vlaanderen. Het voetbalstadion zal er komen, het frans ook en de Vlamingen mogen mee betalen.

  1. Jan Laeremans

   Hier mijn vragen aan de deputatie in de provincieraad van deze namiddag.

   Bij de voorbereiding van de bouw van het Eurostadion op Parking C blijkt de bestaande buurtweg nr 3 een ernstige juridische hinderpaal.
   Het bedrijf Ghelamco wil daar een nationaal voetbalstadion gaan bouwen, maar de buurtweg 3 doorkruist het terrein nog steeds en Grimbergen is eigenaar van de grondstrook van de buurtweg (meer dan 3.700 m²)

   Normaal gezien moest er een administratieve procedure opgestart bij de deputatie tot afschaffing van deze weg, waarbij de kans zou gegeven worden aan de gemeenteraad om ten gronde over deze kwestie te beslissen na een volwaardig openbaar onderzoek en bijgevolg na inspraak van de buurtbewoners, die deze weg nog steeds gebruiken.
   Ghelamco vond dat blijkbaar allemaal veel te veel tijdverlies en startte een hoogst ongewone procedure bij de vrederechter om de verjaring van deze weg vast te stellen.

   De gemeente betwistte dat formeel en stelde dat de voetweg helemaal niet in onbruik is. In haar argumentatie verwees de gemeente naar het besluit van de deputatie uit 2006
   Buurtweg nr. 3 heeft, ter hoogte van de afschaffing, een officiële breedte van 6,00 m. De wegzate is volle eigendom van de gemeente. Na afschaffing loopt buurtweg nr. 3 dood op genoemde afrit van de Ring. Op het terrein blijkt dat de resterende weg gebruikt wordt als toegangsweg naar parking C van de Heizel.[…]

   De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 3 is een regularisatie van een bestaande toestand. Het resterende gedeelte van de weg wordt nog gebruikt.”
   (voor voetgangers en fietsers bv. de kortste weg tussen de Gentsestraat en Wemmel.)

   Vreemd genoeg besliste het Grimbergse college vorige week om over te gaan tot een dading met de stad Brussel en de weg te verkopen voor 150 € per m², wat een bespottelijk laag bedrag is. De gemeenteraad heeft daar afgelopen vrijdag – meerderheid tegen minderheid zijn goedkeuring aan gegeven.

   Op die manier omzeilt de gemeente de gewone afschaffingsprocedure.

   Vandaar mijn vragen
   1) Zijn er precedenten waarbij een dergelijke procedure (dading voor een vrederechter) werd toegepast door een gemeente uit onze provincie om een buurtweg af te schaffen?
   2) Zijn er precedenten waarbij een bestaande buurtweg werd afgeschaft via een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of verkavelingsaanvraag?
   3) Is de deputatie van oordeel dat dit geldige procedures zijn, die als alternatief bestaan
   naast de wet van 10 april 1841 ‘op de buurtwegen’?
   4) Indien het antwoord op vragen 1 tot 3 negatief is, gaat de deputatie de gemeente Grimbergen dan terugfluiten en zo ja, op welke manier?

   Jan Laeremans
   Vlaams Belang

   Antwoorden van gedeputeerde Tom Dehaene

   Er zijn 2 mogelijke procedures
   1) De gemeenteraad vraagt erom, er volgt een openbaar onderzoek met inspraak van de omwonenden en de deputatie beslist uiteindelijk

   2) De vrederechter velt een vonnis in een gerechtelijke procedure. Daarna voert de deputatie die beslissing uit: zij moet dan bv. een buurtweg verleggen of schrappen

   Via een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of verkavelingsaanvraag kan zoiets niet.

 9. Pingback: Uitspraak vrederechter : verjaring buurtweg | Geen Stadion op Parking C

Laat een reactie achter op François Jonckheere Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *