Uw (re)actie is nodig : Ghelamco doet een wanhoopspoging en dient omgevingsvergunning in

Beste Sympathisant,

U las het waarschijnlijk al in de krant.
Midden augustus trok Ghelamco zijn bouw- en milieuvergunning in.

Gezien het grote aantal gefundeerde bezwaren besloot eerder de gemeente Grimbergen de bouwvergunning niet af te geven,
Ghelamco had hiertegen beroep aangetekend bij de deputatie, in Augustus vond hierover een hoorzitting plaats, waar zowel Ghelamco als de tegenstanders van het project
hun visie konden toelichten.

Een paar dagen voor de definitieve beslissing van de deputatie trok Ghelamco, de bouwvergunning in, naar wij vermoeden omdat ze zagen dat deputatie niet zou ingaan om hun beroep.

Ghelamco ging toen (augustus)  eerst daags een omgevingsvergunning aanvragen;
een nieuwe snellere manier om bouw en milieuvergunning in één ruk aan te vragen, dat gebeurde midden september.

We zijn nu zover de omgevingsvergunning is in aanvraag en net zoals vorige keer wordt er in Grimbergen een openbaar onderzoek en een toelichtingsavond georganiseerd.

U wordt verwacht Maandagavond 16 oktober om 20 uur in zaal het Fenixhof  (niet de Brasserie) in  het centrum van Grimbergen
het adres :
Abdijstraat 20
1850 Grimbergen

nabij is er een grote parking

Ook nu kan U het verschil weer maken, laten we met zijn allen bezwaren indienen, het openbaar onderzoek start gedurende 30 dagen vanaf donderdag 12 oktober. 

Meer info zal te vinden zijn op de website van Grimbergen

BEKENDMAKING – Openbaar onderzoek Eurostadium-project

Projectontwikkelaar Ghelamco Invest NV heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning voor de bouw van een stadion (Eurostadium) en andere infrastructuur op parking C (Romeinsesteenweg, 1853 Grimbergen) ingediend bij de Vlaamse Overheid. De aanvraag werd ondertussen ontvankelijk en volledig verklaard.

Nu is het aan het gemeentebestuur van Grimbergen om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit openbaar onderzoek zal lopen van 12 oktober tot en met 10 november 2017 (30 kalenderdagen). Tijdens dit openbaar onderzoek zal het dossier op het gemeentehuis van Grimbergen ingekeken kunnen worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (openingsuren: ma-vr 8u-11u30 en do-avond 16u30-19u15).

Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

Op 16 oktober om 20 uur vindt er een informatievergadering plaats in het Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen, waar de bouwheer zijn project zal toelichten. Iedereen is welkom.”

 

 

Zodra we meer info hebben laten we het u weten.
Indien u vragen hebt horen we het graag, wij zullen binnenkort een lijst van argumenten online zetten dat kan u helpen om uw bezwaar op te maken

met vriendelijke groet

Comité Parking C

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *