Comité Parking C: PERSBERICHT 20 JUNI 2015

De comités Panorama, Verregat en Parking C vzw hadden gehoopt dat het ernstige kader van het stadhuis van Brussel ook wijsheid zou brengen, niets is minder waar.

 

Tijdens de persconferentie kwam de bevestiging van de tussenkomst in de uitbating van het stadion te waarde van 4 Miljoen Euro per jaar dit gedurende 20 jaar.

Gezien alle vroegere communicatie hieromtrent door Dhr Courtois en Vanhengel, welke de nadruk legde op een nul-kost en zelfs opbrengst voor de de stad Brussel bij een verhuis van het jaarlijkse 2 Miljoen Euro kostende Boudewijn Stadion, roept dit grote vraagtekens op naar intellectuele eerlijkheid.

 

Deze financiële tussenkomst is zeer merkwaardig gezien volgende voorwaarden in de “Erfpacht voorwaarden”

 

  • 4.19.  De aard en hoegrootheid van de vergoeding (canon) voor de Erfpacht, te betalen door de Private Partner aan de Erfpachtgever, zal een gunningscriterium vormen en aldus worden bepaald, desgevallend na onderhandelingen, door de offerte van de economisch meest voordelige Bieder, rekening houdende met de voorafgaande, marktconforme raming van de waarde van het Erfpachtgebied, uitgevoerd door de Erfpachtgever. 
De Erfpacht zal niet om niet ter beschikking worden gesteld.
  • 4.20.  De Erfpachtgever komt zoals gezegd niet tussen in de kosten en/of het risico van de realisatie en de uitbating van het voetbalstadion. Deze kunnen evenwel de hoegrootheid van de vergoeding (canon) beïnvloeden. Deze begroting wordt overgelaten aan (het risico van) de Bieders cq. de Private Partner.
  • We vernamen ook dat Dhr Gheysens met vol vertrouwen verkondigde dat alle overheden en buurtbewoners reeds gewonnen zijn voor dit project, jammer genoeg wachten wij nog steeds op geruststellende antwoorden mbt:
  • afhandeling van voetgangersstromen
  • coördinatie evenementen
  • veiligheid
  • aansluiting op de ring
  • randvoorwaarden inzake de mobiliteit
  • geluidssturing in de praktijk
  • openbaar vervoer en de verzekerde aansluitingen

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande punten zijn ook struikelblokken voor andere projecten in de regio.

We pikken het ook niet dat een basisrecht van de democratie nl de scheiding der Machten en de Rechterlijke macht worden geridiculiseerd. Dit zijn basis rechten van alle burgers.

 

Wij blijven dit dossier op de voet volgen en beraden ons over verdere acties en zoals velen eisen we volledige transparantie.

 

De belastingbetaler wordt hier weeral zwaar getackeld. Wie trekt de rode kaart?

 

Voor de comités,

Philippe Fierens          +32 486 / 528 155

André Verloes             +32 2   /  479 35 78 seolrev apenstaart scarlet.be

Monique Froment       +32 2   / 460 68 93 m.froment apenstaart skynet.beq

 

Het Comité Parking C vzw, het buurtcomité dat opkomt voor de belangen van de buurt rondom parking C stelt zich al langer vragen in het stadion dossier en heeft ondertussen meer dan 4000 handtekeningen verzameld in een papieren en elektronische petitie.

 

Meer info over het comité kan u vinden op www.stadionparkingc.be

En op de facebook pagina van de groep http://www.facebook.com/stadiumparkingc .

 

stadiumparkingc@gmail.com

Comité Parking C : PERSBERICHT 19 JUNI 2015

Het comité parking C vzw is geschokt om in het Laatste Nieuws (artikel op pagina 2 van deze mededeling )te moeten lezen, dat er nu naast de bijdragen in de infrastructuur er nu ook rechtstreeks financieel gaat worden bijgesprongen om het Euro Stadion te kunnen bouwen.

 

De Heer Alain Courtois beweerde bij aanvang van dit project dat de hoofdreden om het Koning Boudewijn stadion af te breken de jaarlijkse kostprijs voor de Stad Brussel was van 2 miljoen Euro, een privé uitbating zou die kostprijs ombuigen in inkomsten voor de stad Brussel.

 

Het is ontluisterend te moeten vaststellen dat nu naast de betaling van de ondergrondse parkingplaatsen op parking C, de verlenging van de metrolijn en extra wegeniswerken er nu nog eens jaarlijks 4 miljoen euro belastinggeld naar de privé investeerder zal vloeien, dit tart elke verbeelding en gaat tegen alle voorafgaande afspraken in.

 

 

Het Comité Parking C vzw, het buurtcomité dat opkomt voor de belangen van de buurt rondom parking C stelt zich al langer vragen in het stadion dossier en heeft ondertussen meer dan 4000 handtekeningen verzameld in een papieren en elektronische petitie.

Meer info over het comité kan u vinden op www.stadionparkingc.be

En op de facebook pagina van de groep http://www.facebook.com/stadiumparkingc .

 

Voor het comité,

Philippe Fierens   +32 486 / 528 155

Julien Huygens

Rik Van Bever

André Huynen

Paul Verbist

stadiumparkingc@gmail.com

 

Overheid springt toch bij voor Eurostadion

19/06/15 – 06u23  Bron: Het Laatste Nieuws © Bam/Ghelamco.

De overheid zal toch bijspringen voor de bouw van het Eurostadion, dat in 2020 de openingsmatch van het EK wil huisvesten. Dat wordt ons gemeld door goeie bronnen binnen het Brusselse sportmilieu.

Anderlecht wil nog altijd niet meer dan 9,5 miljoen per jaar betalen, terwijl Ghelamco 11 miljoen vraagt. Komt er geen akkoord, dan zou het Eurostadion nooit tijdig klaar geraken voor de openingsmatch van het EK. Dat zou tot enorm gezichtsverlies leiden voor de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur, eerste schepen Alain Courtois én minister van Financiën voor het Brussels Gewest Guy Vanhengel, die hard aan de kar hebben getrokken om het EK naar Brussel te halen.

Daarom heeft de Brusselse overheid principieel toegestemd financieel bij te springen. Zo wordt er 4 miljoen euro per jaar vanuit de stad Brussel – afgedekt door het Brussels Gewest – vrijgemaakt voor Ghelamco. Het gaat om geld dat nu naar het Koning Boudewijnstadion gaat om daar allerlei Brusselse sportverenigingen aan hun trekken te laten komen. Hoewel dat stadion wellicht nog ruim tien jaar blijft staan, gaat dat geld nu integraal naar Ghelamco. Daar komt bovenop dat de Brusselse overheid per jaar honderdduizenden euro’s zal moeten betalen aan Ghelamco, ter compensatie van het verschil tussen de huur die Anderlecht wil betalen en de prijs die Ghelamco vraagt. De stad en het Brussels Gewest verkiezen die tol boven het afspringen van het project.

RSCA wil Eurostadion inhuldigen op 1 juli 2019

=> grappig iedereen is volgens Dhr Gheysels, iedereen als is al betrokken, wij wachten nog steeds over antwoorden … we mogen ook geen kritiek meer hebben over dit project …

Het nieuwe Eurostadion op Parking C moet op 1 juli 2019 ingehuldigd worden. Tegen 2020 moet het Koning Boudewijnstadion afgebroken zijn. De Stad Brussel komt niet tussen in de huur van het stadion, maar betaalt wel voor de uitbating en voor een VIP-ruimte die moet dienen “als promotieruimte”.

 

Groen: ‘Overheid pleegt woordbreuk over stadion’

=> idd ons werd gezegd dat het Boudewijn Stadion jaarlijks 1,5 tot 2M euro kostte en dat door dit af te breken en te verplaatsen naar parking C het geld zou gaan opbrengen aan de stad. we hebben hier 100 getuigen van ! nu kost het 4 M euro per jaar, geld voor de parking uitbating en verlenging van de metro ? dat allemaal met belastinggeld ! ? schandalig

De Stad Brussel en het Brussels Gewest hebben hun belofte om geen overheidsgeld in het Eurostadion te steken, gebroken. Dat zeggen oppositiepartijen Groen en Ecolo. “330 mijoen euro is veel geld voor stadion dat de belastingbetaler niets zou kosten.”

Marie Nagy, fractieleider van de groep Ecolo-Groen in de Stad Brussel, herinnert eraan dat de Stad altijd beloofd had om geen cent in het stadion te steken. “Op 12 september 2013 verklaarde schepen Alain Courtois (MR) nog: ‘er gaat geen euro overheidsgeld naar het nieuwe stadion’. Wij eisen dat die beloftes nagekomen worden’, zegt Nagy in een mededeling.

Volgens de Groenen zal de overheid in totaal 330 miljoen euro investeren. De partijen kijken daarvoor eerst naar de kost voor de Stad Brussel: 4 miljoen euro per jaar over een periode van 20 jaar, wat neerkomt op 80 miljoen euro. Daarbovenop zullen de investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer nog eens 250 miljoen euro kosten.

“Voor een stadion dat werd voorgesteld als ‘gratis’ loopt de kost nu al op tot 330 miljoen euro voor de Brusselse belastingbetaler. Dit is niet ernstig”, zegt Groen-parlementslid Arnaud Verstraete. Hij benadrukt ook dat er voor de Memorial Van Damme nog altijd geen oplossing is. “Ook dat zal wellicht niet gratis zijn”, zegt Verstraete.

Marie Nagy heeft ten slotte ethische vragen bij de huur van een VIP-ruimte door de Stad. “Is het normaal dat Brusselaars 4 miljoen euro per jaar moeten betalen voor de netwerkactiviteiten van het Stadsbestuur?” vraagt ze zich af.

De Stad Brussel wil de ruimtes gebruiken voor promotie, besprekingen met buitenlandse investeerders, maar ook voor jeugdwerking.

Buurtbewoners eisen flankerende maatregelen bij bouw Eurostadion

=> wij vinden de woordbreuk van de betrokken politici ook niet kunnen hopelijk krijgen zij de rode kaart in 2018

Er moeten flankerende maatregelen genomen worden om de leefbaarheid en veiligheid rond het nieuwe Eurostadion te verzekeren. Dat zegt de Grimbergse burgemeester Marleen Mertens in een reactie op het bereikte akkoord over de bouw en de uitbating van het nieuwe stadion. Ook de buurtcomités zijn er niet gerust in en dringen aan op extra maatregelen.

Deze week bereikten de stad Brussel, bouwheer Ghelamco en voetbalclub Anderlecht een akkoord over de uitbating van het nieuwe voetbalstadion op de Heizel. Gisteren deelden de betrokken partijen op een persconferentie mee dat Anderlecht op 1 juli 2019 het nieuwe stadion zal openen. (Lees ook: ‘Anderlecht verhuist vanaf 2019 naar parking C’)

Buurgemeenten willen garanties over mobiliteit en veiligheid

Voor de vergunningen zal Ghelamco echter moeten aankloppen bij onder meer de gemeente Grimbergen. Parking C ligt immers op grondgebied van Grimbergen en dus in Vlaanderen maar is wel eigendom van de stad Brussel. Grimbergen herhaalt daarom andermaal dat de initiatiefnemers ook werk zullen moeten maken van flankerende maatregelen om de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te garanderen.

Zo moeten er tussen de gewesten afspraken gemaakt worden over de inzet van politie- en brandweerdiensten. Ook over de mobiliteit, de parkeermogelijkheden, de lawaaihinder en de afwatering zal er eerst meer duidelijkheid moeten komen. Een eisenpakket waar ook buurgemeente Wemmel al langer op aandringt.

Buurtcomités stellen zich vragen

Ook de buurtcomités Verregat, Panorama en parking C vzw stellen zich vragen bij het bereikte akkoord. Brussels schepen Courtois en minister Vanhengel benadrukten in het verleden altijd de nul-kost van het nieuwe stadion. Nu blijkt dat de stad Brussel jaarlijks 4 miljoen euro zal ophoesten en dit gedurende 20 jaar. Dit roept grote vraagtekens op bij de intellectuele eerlijkheid van de initiatiefnemers”, zeggen de verschillende actiecomités in een persbericht.

“Ook werd op de persconferentie gemeld dat alle overheden en buurtbewoners gewonnen zijn voor dit project. Jammer genoeg wachten wij nog steeds op geruststellende antwoorden in verband met de veiligheid, de geluidsdruk en de mobiliteit”. De buurtcomités dringen daarom aan op betrokkenheid en volledige transparantie.

Verhaeghe: “De Duivels zullen niet in het Eurostadion spelen”

Bart Verhaeghe heeft in De Zevende Dag snoeihard uitgehaald naar het dossier rond het nieuwe voetbalstadion in Brussel. De Club Brugge-voorzitter hekelt het financiële plaatje van het Eurostadion. “Als overheidsgeld aangewend wordt om een profclub te steunen, is dat een aanfluiting voor de 15 andere ploegen.”

Link naar artikel en video: http://sporza.be/cm/sporza/voetbal/Jupiler_Pro_League/1.2372918

 

Terug in de tijd: ‘Hand op het hart: het stadion komt er zonder overheidssubsidies’

Met vertraging is er nu toch een akkoord over het Eurostadion. Het gewest wil het stadion, Ghelamco gaat het bouwen, voetbalclub Anderlecht gaat er spelen en de stad Brussel gaat nu toch een pak geld in het stadion investeren. Dat klonk de afgelopen maanden wel anders.

Link naar video: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/terug-de-tijd-hand-op-het-hart-het-stadion-komt-er-zonder-overheidssubsidies

Anderlecht verhuist vanaf 2019 naar parking C

Vanaf 2019 zal Anderlecht gebruik maken van het gloednieuwe stadion op parking C aan de Heizel. Dat hebben RSCA, bouwheer Ghelamco, de stad en het gewest Brussel vanmorgen bevestigd op een persconferentie.

Geen details over huurovereenkomst

Over de huurprijs werd door de verschillende partijen lange tijd gekibbeld. Maar nu is er dus een akkoord. Dertig jaar lang zal Anderlecht in het nieuwe stadion spelen. De bedoeling is dat RSCA op 1 juli 2019 het nieuwe stadion zal openen. Details over het huurcontract wou echter niemand geven. Een overeenkomst met de Rode Duivels is er nog niet. Maar verwacht wordt dat er een overeenkomst zal getekend worden van zodra er een nieuwe voorzitter is bij de Voetbalbond.

Capaciteit van 60.250 plaatsen

Het nieuwe stadion zal een capaciteit hebben van 60.250 plaatsen. In de onmiddellijke omgeving zal een parking worden aangelegd voor zo’n 12.500 plaatsen. Voorts komen er 500 parkeerplaatsen voor bussen en uitgebreide fietsstallingen. Die autoparking zal ook gebruikt worden als stadsrandparking. De metro wordt om die reden doorgetrokken tot parking C. Deze mobiliteitsmaatregelen zijn voor rekening van het Brussels Gewest.

Stad investeert 4 miljoen

Voorts zal de stad Brussel geld in het nieuwe stadion pompen. Gisteren circuleerde het bedrag van 4 miljoen euro. Dat werd vandaag ook bevestigd. Het gaat om geld dat nu naar het Koning Boudewijnstadion gaat om daar allerlei Brusselse sportverenigingen aan hun trekken te laten komen.

2019 haalbaar?

Over precies 3 jaar zou het stadion de deuren openen. Volgens Ghelamco is dit een haalbare kaart. Volgens de bouwheer is het dossier volledig klaar en kunnen dus ook de verschillende vergunningen aangevraagd worden. Verwacht wordt wel dat de buurtcomités in Brussel, Wemmel en Grimbergen zich  zullen verzetten tegen de bouwvergunning.

‘Ghelamco vraagt 11 miljoen euro aan RSC Anderlecht’

Voetbalclub RSC Anderlecht is het niet eens met de huurprijs die het zou moeten betalen in het Eurostadion, het nieuwe nationale voetbalstadion dat op Parking C van de Heizel moet komen. De club spreekt van ‘een aanzienlijke, maar niet onoverbrugbare kloof’ met bouwheer BAM/Ghelamco. Volgens Le Soir is de initiële vraagprijs 11 miljoen euro per jaar.

Bron: http://www.tijd.be/dossier/wereldbeker/Ghelamco_vraagt_11_miljoen_euro_aan_RSC_Anderlecht.9641671-2469.art