openbaar onderzoek voor Milieu- en bouwvergunning

Beste Sympathisanten,

 

Het openbaar onderzoek voor de Milieu vergunning en de bouwvergunning is gestart op de gemeente Grimbergen. Iedereen kan dit ter plaatse gaan in kijken. hieronder de officiële mededelingen van Gemeente.

We zijn zelf momenteel het dossier aan het inkijken en zullen onze belangrijkste opmerkingen hier op de site zetten.

Indien u hulp nodig hebt met de bezwaarschriften aarzel niet ons te contacteren via mail op onze gekende addres.

 

 

Openbaar onderzoek stedenbouwkundige aanvraag Eurostadion-project

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C.

De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt van 22 december 2016 tot en met 20 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Het volledige dossier kan ingekeken worden op het gemeentehuis van Grimbergen bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 11.30 en donderdagavond van 16.30 tot 19.15 uur.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

 

Infovergadering milieuvergunningsaanvraag Eurostadion-project

Op woensdag 4 januari om 20 uur organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek naar aanleiding van het geplande Eurostadion en andere infrastructuur op parking C.

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C. Voor een project van dergelijke omvang is ook een milieuvergunning nodig.

Het Eurostadion-project wordt ingedeeld als een klasse 1-inrichting en valt onder de beslissingsbevoegdheid van de deputatie van de provincieraad. De gemeente heeft enkel een adviserende bevoegdheid. De klasse duidt op de graad van mogelijke hinder die het project kan hebben op mens en milieu. Op 9 december 2016 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard door de dienst vergunningen van de provincie Vlaams-Brabant.

Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvraag moet nu binnen de 10 dagen opgestart worden en zal lopen van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Bij dit openbaar onderzoek hoort ook een informatievergadering. Op woensdag 4 januari om 20 uur kunnen geïnteresseerden in het gemeentehuis van Grimbergen een uiteenzetting over de milieuaanvraag bijwonen en vragen stellen.

Voor de bouwvergunningsaanvraag zal nog een andere procedure opgestart worden.

Woensdag 4 januari om 20 uur
Gemeentehuis (raadzaal), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *