Model brief voor bezwaarschrift afschaffing buurtweg

beste sympathisanten ,

 

in bijlage een model tot bezwaarschrift voor de afschaffing van de buurtweg.

Bezwaarschrift_model

 

Volgende informatie is hierover consulteerbaar op de gemeentelijke website (zie: http://www.grimbergen.be/bekendmaking.html)

 

Bekendmaking openbaar onderzoek afschaffing buurtweg nr. 3

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende het voornemen om buurtweg nr. 3 in de mate dat die loopt over Parking C – Romeinsesteenweg ZN, 1853 Grimbergen – af te schaffen

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 november 2016 tot en met 24 december 2016.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

3 thoughts on “Model brief voor bezwaarschrift afschaffing buurtweg

 1. Eddy Vandenberghe

  Geachte,

  Hou me a.u.b. op de hoogte van enige actie die je nog wil voeren tegen de vernietiging van Parking C en de buurtweg + vernietiging van de gehele buurt.
  Ik ken nog enkele stemmen die Uw goed voornemen zou willen steunen.

  Als ik nog een bezwaarschrift mag indienen, zeg het mij dan ook.

  Mvg,

  Eddy Vandenberghe
  Eddy Vandenberghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *