Eurostadion voorbeeld bezwaarschrift

Om het voor u makkelijker te maken hebben we hier een bezwaarschrift samengesteld dat u als model kan gebruiken.

Uw belang kan anders, u kan bijvoorbeeld bewoner zijn van Grimbergen of naburige gemeente of frequent de ring gebruiken… Uw naam en adres moeten zeker worden ingevuld in het document.

u kan het hier in Word formaat terugvinden :bezwaarschrift_omgevings_vergunning

u kan het op volgende manier indienen tot en met 10 november

“Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

17 thoughts on “Eurostadion voorbeeld bezwaarschrift

  1. Ria Turcksin

   dien aub dringend een bezwaarschrift. Je kan het model van deze site gebruiken, maar ook gewoon noteren wat je denkt of wat je hier op de site noteerde en het mailen. Zie de info op deze site. Maak aub gebruik van de mogelijkheid om je wil kenbaar te maken. Ook als je kennis hierover eerder beperkt is, is je mening waardevol en vooral noodzakelijk !

 1. Carl Moorthamers

  Ik woon niet in Grimbergen, maar aan de Mutsaard, de overkant van mijn straat is Grimbergen. Het staat vast dat tijdens evenementen op het stadium, het verkeer zal stilstaan, de werken zullen ook voor een zeer grote overlast zorgen. Parkeren op de Romeinse steenweg aan de Mutsaard is nu reeds een probleem.

  1. Ria Turcksin

   dien aub dringend een bezwaarschrift. Je kan het model van deze site gebruiken, maar ook gewoon noteren wat je denkt of wat je hier op de site noteerde en het mailen. Zie de info op deze site. Maak aub gebruik van de mogelijkheid om je wil kenbaar te maken. Ook als je kennis hierover eerder beperkt is, is je mening waardevol en vooral noodzakelijk !

 2. jan strynckx

  voorzien de werken belangrijke ondergrondse werken inclusief maanden lang wegpompen van grondwater, met gevolg grote wijzigingen in de grondwatertafel tot ver in de buurt? Dit kan grondverzakkingen veroorzaken. Voorziet het bestek in een plaatsbeschrijving voor de werken? Zo niet dan is schade te voorzien die niet, tenzij na rechtsprocedures eventueel pas kan worden vergoed. Is dit eventuele gebrek aan voorzorg niet een bezwaar dat tegen de vergunning kan worden ingebracht?
  Ik ken het dossier niet, vandaar mijn vraag. Wellicht zitten er in jullie verenigingen wel specialisten ter zake om dit te onderzoeken.

  1. Ria Turcksin

   dien aub dringend een bezwaarschrift. Je kan het model van deze site gebruiken, maar ook gewoon noteren wat je denkt of wat je hier op de site noteerde en het mailen. Zie de info op deze site. Maak aub gebruik van de mogelijkheid om je wil kenbaar te maken. Ook als je kennis hierover eerder beperkt is, is je mening waardevol en vooral noodzakelijk !

 3. Louis Gysen

  Nationaal Stadion in Vlaanderen ? Geen sprake van. Nationaal kan enkel in Brussel ! En hebben wij een zo groot stadion nodig ? Voor sommige politici wel maar niet voor de burgers.

 4. Philippe Heylbroeck

  Grimbergse politie schaak mat. Brusselse politiebevoegdheid in Vlaanderen?

  Brusselse semi-ambtenaren van de paleizen gevestigd in Strombeek? Al jaren omzeilen de Brusselse politici de taalwetten door het oprichten van vzw’s. En nu komen die zich al in Vlaanderen vestigen. Kunnen onze Vlaamse politici dit laten gebeuren?

  Docks winkelcentrum behandelt Vlamingen al als 2de rangs-burgers. (West-Inn St. Agatha Berchem protesteerde al). Quid met dit project en bijhorend centrum?

 5. Van den Eynde jozef

  WAANZIN !!! Wanneer gaat die komedie ophouden?
  Zelfmoord voor de OMGEVING en MOBILITEIT ,of gaat het hier om een sluwe zet om VLAAMS BRABANT
  verder in te palmen en dit nog ,zoals ‘LE CORRIDOR VERT’ en de tram BRUXELLES -LONDERZEEL ons door
  de strot te duwen om zo Vlaams Brabant versneld in te nemen.
  VLAAMSE politiekers laat zien dat er met ‘VLAAMS’ GEEN koehandel gedreven kan worden.
  Het voorbeeld van de’ 6′ moet voor iedereen die het woord Vlaams in de mond neemt ,voor altijd
  een waarschuwing zijn.

 6. Evenepoel Carlos

  ring is nu al overvol, geeft stilstaand verkeer met ecologische gevolgen o.a;.
  er is al een groot stadium in de onmiddellijke buurt; waarom dit niet moderniseren?
  Vlaanderen kan geen bevoegheid van brusselse politie dulden.
  geen verdere verstedeling van de Vlaamse rand;Brussel bewijst dagelijks dat het de taalwetten niet wil toepassen
  Vlaamse regering , wat met uw beleidsintentie om het nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te waarborgen, laat staan te verstevigen.

  1. Ria Turcksin

   dien aub dringend een bezwaarschrift. Je kan het model van deze site gebruiken, maar ook gewoon noteren wat je denkt of wat je hier op de site noteerde en het mailen. Zie de info op deze site. Maak aub gebruik van de mogelijkheid om je wil kenbaar te maken. Ook als je kennis hierover eerder beperkt is, is je mening waardevol en vooral noodzakelijk !

 7. Willy Buelens

  DE ZOVEELSTE POGING OM DE BRUSSELSE OLIEVLEK UIT TE BREIDEN.
  VLAANDEREN HEEFT DIT WANGEDROCHT NIET NODIG.
  HET GEBRUIK VAN DE RING IS NU REEDS EEN NACHTMERRIE.
  MOCHT HET ER TOCH KOMEN DAN ZULLEN HOPELIJK DE VLAAMSE POLITICI DIE HET MOGELIJK MAAKTEN, DAAROP ZEER ZWAAR AFGEREKEND WORDEN !

 8. Van de Looverbosch Em

  Afblijven dit is Vlaamse grond. Ring wordt dan overbelast. Zijn er nog geen winkels genoeg, men kan maar eenmaal kopen.

 9. Ria Turcksin

  aan iederen die deze site bezoekt: dien aub dringend een bezwaarschrift. Je kan het model van deze site gebruiken, maar ook gewoon noteren wat je denkt of wat je hier op de site noteerde en het mailen. Zie de info op deze site. Maak aub gebruik van de mogelijkheid om je wil kenbaar te maken. Ook als je kennis hierover eerder beperkt is, is je mening waardevol en vooral noodzakelijk !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *