Categoriearchief: Uncategorized

Uw (re)actie is nodig : Ghelamco doet een wanhoopspoging en dient omgevingsvergunning in

Beste Sympathisant,

U las het waarschijnlijk al in de krant.
Midden augustus trok Ghelamco zijn bouw- en milieuvergunning in.

Gezien het grote aantal gefundeerde bezwaren besloot eerder de gemeente Grimbergen de bouwvergunning niet af te geven,
Ghelamco had hiertegen beroep aangetekend bij de deputatie, in Augustus vond hierover een hoorzitting plaats, waar zowel Ghelamco als de tegenstanders van het project
hun visie konden toelichten.

Een paar dagen voor de definitieve beslissing van de deputatie trok Ghelamco, de bouwvergunning in, naar wij vermoeden omdat ze zagen dat deputatie niet zou ingaan om hun beroep.

Ghelamco ging toen (augustus)  eerst daags een omgevingsvergunning aanvragen;
een nieuwe snellere manier om bouw en milieuvergunning in één ruk aan te vragen, dat gebeurde midden september.

We zijn nu zover de omgevingsvergunning is in aanvraag en net zoals vorige keer wordt er in Grimbergen een openbaar onderzoek en een toelichtingsavond georganiseerd.

U wordt verwacht Maandagavond 16 oktober om 20 uur in zaal het Fenixhof  (niet de Brasserie) in  het centrum van Grimbergen
het adres :
Abdijstraat 20
1850 Grimbergen

nabij is er een grote parking

Ook nu kan U het verschil weer maken, laten we met zijn allen bezwaren indienen, het openbaar onderzoek start gedurende 30 dagen vanaf donderdag 12 oktober. 

Meer info zal te vinden zijn op de website van Grimbergen

BEKENDMAKING – Openbaar onderzoek Eurostadium-project

Projectontwikkelaar Ghelamco Invest NV heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning voor de bouw van een stadion (Eurostadium) en andere infrastructuur op parking C (Romeinsesteenweg, 1853 Grimbergen) ingediend bij de Vlaamse Overheid. De aanvraag werd ondertussen ontvankelijk en volledig verklaard.

Nu is het aan het gemeentebestuur van Grimbergen om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit openbaar onderzoek zal lopen van 12 oktober tot en met 10 november 2017 (30 kalenderdagen). Tijdens dit openbaar onderzoek zal het dossier op het gemeentehuis van Grimbergen ingekeken kunnen worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (openingsuren: ma-vr 8u-11u30 en do-avond 16u30-19u15).

Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

Op 16 oktober om 20 uur vindt er een informatievergadering plaats in het Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen, waar de bouwheer zijn project zal toelichten. Iedereen is welkom.”

 

 

Zodra we meer info hebben laten we het u weten.
Indien u vragen hebt horen we het graag, wij zullen binnenkort een lijst van argumenten online zetten dat kan u helpen om uw bezwaar op te maken

met vriendelijke groet

Comité Parking C

Machtsvertoning op Buurtweg nr 3

update : 30 januari 2016 staking van stemmen

U hoorde het ongetwijfeld in het nieuws het Eurostadion staat weer volop in de belangstelling.

Eerst en vooral willen we u uitgebreid bedanken voor bezwaren die u heeft ingestuurd voor zowel de buurtweg, de bouwaanvraag als de milieuvergunning.
Er kwam een record aantal bezwaren binnen meer dan 1500 voor de bouwaanvraag, meer dan 700 voor milieuvergunning en een 70 tal voor de buurtweg.
Omdat er momenteel zo veel onwaarheden worden verkondigd gaan we met betrekking tot de buurtweg even terug in de tijd :
 • Ghelamco daagde eind april van vorig jaar Grimbergen voor de vrederechter om de buurtweg af te schaffen wegens verjaring en onbruik.
 • Het Comité Parking C stelde zich betrokken partij in de procedure, dat was maar goed ook aangezien er blijkbaar tot een dading was over gegegaan.
 • De vrederechter kwam in augustus op plaatsbezoek
 • In september besloot de vrederechter dat de buurtweg NIET verjaard was en dat daarom de administratieve procedure moest worden opgestart; openbaar onderzoek, advies aan deputatie …
daarom even de puntjes op de i zetten :

1. de buurtweg is opgenomen in de atlas der buurtwegen een atlas samengesteld van voordat er GPS en andere middelen waren.

2. de vrederechter besluit in september dat de buurtweg niet in onbruik is en dat hij dus nog gebruikt wordt en dat administratieve procedure moet gevolgd worden om hem af te schaffen. Als hij verjaard was maw 30 jaar niet meer gebruikt dan had de vrederechter dat in September beslist, dat was NIET het geval

3. Grimbergen start die procedure op, met oa een openbaar onderzoek, er komen vele bezwaren tegen de afschaffing binnen, die bezwaren worden bekeken EN de democratie doet zijn werkt en bekijkt de argumenten en ziet dat er daar gegronde redenen tussen zitten. Gemeenteraad gaat niet over tot een positief advies voor afschaffing buurtweg. De moedige meerderheidspartij GROEN die intussen tot een voortschrijdend inzicht is gekomen, stemt samen met de oppositie NVA, SPA, Vernieuwing  en één UF-er tegen de afschaffing van de buurtweg. Gezien de gelijke stand 16 – 16 en 1 onthouding (UF) was er staking van stemmen !

Uw stem werd dus gehoord, als burger staan we niet machteloos nogmaals onze dank !

De afbakening van Ghelamco ligt ook parallel aan de bestaande dwarsweg op parking C, hetzij een paar meter daarvandaan, blijkbaar wil men willens nilens aantonen dat die elders loopt, toevallig toch ? of toch niet ? deze kaarten werden vele jaren voordat de GPS bestond getekend.

raar maar waar de buurtweg loopt volgens de Landmeters van Ghelamco anders dan de parallelweg

De reactie van Ghelamco was er een van een heel laag alooi, één van een bange, gefrustreerde verliezer; met veel machtsvertoon kwamen ze voor een massaal door hen opgetrommelde pers ( 7 cameraploegen, Radio en geschreven pers) graven met een graafmachine naar de buurtweg.
De Gedelegeerd bestuurder deed het hele verhaal af als Kafkaiaans, surrealistisch.

Wat is hier Kafka aan ? Dit is gewoon de Wet, zelfs voor Ghelamco met alle mogelijke graafmachines ter wereld.

Surrealistisch zou net zijn dat men dit allemaal naast zich neer kon worden gelegd DAN zou Margritte zich maar pas in zijn graf omkeren.

enkele links :

http://www.demorgen.be/binnenland/-zo-doet-ghelamco-het-veel-geld-veel-arrogantie-ba7a36af/

http://m.standaard.be/cnt/dmf20170127_02698454?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

https://twitter.com/anndeboeck/status/824943640313200641/video/1

Bedankt alvast voor alle steun die we van u kregen en wij gaan door

Bezwaarschriften Milieu- en bouwvergunning EUROSTADION

in bijlage kunnen jullie bezwaarschriften voor de Milieu- en Bouwvergunning vinden, u kan hier inspiratie uit halen. Gelieve niet letterlijk over te nemen.

We hebben ze in de vorm van een Petitie gegoten.

Het zou een enorme hulp zijn mochten jullie bij jullie in de buurt in Grimbergen of Wemmel of andere randgemeente rond gaan met deze petitie en deze aan ons of op de gemeente bezorgen, wijzelf zijn in de wijk al rond geweest

UPDATE : opgelet bezwaarschrift  is veranderd …

bezwaarschrift_milieu_petitie_V1_1

er moeten nog een aantal correcties worden doorgevoerd in bouwvergunning bezwaarschrift, het komt later terug online

 

Van de website van Grimbergen.be

“De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

College van Burgemeester en Schepenen

Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen

alvast bedankt

 

Comité Parking

 

 

argumenten milieu vergunning

Zoals beloofd komen we na inzage van het dossier met een aantal argumenten om te gebruiken tegen de milieuvergunning  de bezwaren hiervoor moeten binnen zijn 14 januari, bijvoorkeur aangetekend of bij afgifte op de gemeente :

MOBILITEIT :
Het project gaat uit van minimale impact inzake mobiliteit dit is verre van correct, dag dagelijks komen er vele voertuig-bewegingen bij op een reeds oververzadigde ring.
Zo besliste het gewest om in de ondergrondseparking een Park & Ride te voorzien voor 3000 auto’s en zouden er dagelijks minimaal 4700 mensen zich naar de site begeven.
De modal split is ook zeer optimistisch, gezien het ontbreken van openbaar vervoer, een treinstation is  gelegen op minstens 30 minuten,  en budgetten voor voorziene tramlijnen zijn nog niet bevestigd, een Brussels Metrostation in Vlaanderen is ook nog niet voor morgen.Sinds jaren ( met uitzondering van 2008 2009 en 2010  wegens crisis) is het verkeer op de Brusselse Ring thv Wemmel en Strombeek Bever stabiel gebleven, het aantal wagens in België blijft echter stijgen.
Iedereen die de ring gebruikt weet waarom dit zo is, er is namelijk geen plaats meer voor extra wagens, de ring zit constant VAST.
Het sluikverkeer neemt ook alsmaar toe. Dit argument alleen al zou het onmogelijk moeten maken om een milieu vergunning te krijgen.
Het Extra verkeer zorgt ook voor meer uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen.
GEZONDHEID:
 • De uitlaatgassen en het fijn stof dat daar mee gepaard gaat, van de ondergrondse parking voor 10.000 voertuigen zullen zich in plaats van zich laag bij de grond te houden zoals nu het geval is op parking C, via een schouw nabij de “innovatie campus” worden verspreid over een grote omgeving dit vormt een permanente aanslag op de gezondheid van de bewoners van de directe omgeving.
 • Op de info vergadering van woensdag 4 januari werd de vraag gesteld wanneer er op de bouwwerf gewerkt ging worden,  blijkbaar zou er 7 dagen op 7  in 2 shiften worden gewerkt, van 4 uur ’s morgens tot 00 uur. Dit is totaal onacceptabel voor de buurtbewoners, dit will zeggen dat die gedurendede 3 jaar totaal geen nachtrust gaan kennen onmenselijk.
 • Is het redelijk een publiek toegankelijk park waar families zich gaan begeven aan te leggen aan het meest vervuilde stuk van de ring of is dit enkel maar louter decoratief ?

ASBEST :

 • Vele oudere mensen herinneren zich de initiële parking C als een drassige grasvlakte, op parking C werden om het drassige karakter tegen te gaan vele vrachtwagens met bouwafval gestort, dit werd gedaan in een periode waarin er veel losbandiger werd omgesprongen met bouwafval, alsook met asbest. Verschillende bronnen bevestigen dat er daar asbest is gestort dat is een publiek geheim.

NIET KLIMAAT NEUTRAAL :

 • op de site wordt er een gas energie centrale geplaatst die zal instaan voor verwarming en koeling er zullen zonnepanelen worden geplaatst het stadion is echter niet klimaat neutraal in tijden van Globale opwarming van de aarde is dit niet acceptabel, zeker niet met alle bezoekers die van  overal in het land gaan komen.

Beste Wensen voor 2017 : werk aan de winkel openbaar onderzoek Eurostadion gestart

beste Sympatisanten,

Allereerst willen we u en naasten een voorspoedig 2017 wensen we danken jullie oprecht voor de steun die we van jullie hebben gekregen de afgelopen maanden / jaren.

Jullie waren met velen om jullie bezwaren tijdens het openbaar onderzoek ter afschaffing van de buurtweg duidelijk te maken waarvoor onze dank.

We willen van deze nieuwjaarsbrief ook gebruik maken om U op de hoogte te stellen van de openbare onderzoeken die momenteel lopen in het kader van het eurostadion.

Er is enerzijds de milieuvergunning daar loopt het openbaar tot 14 januari, de gemeente Grimbergen organiseert hiervoor een info moment op woensdag 4 januari.

Op woensdag 4 januari om 20 uur organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek naar aanleiding van het geplande Eurostadion en andere infrastructuur op parking C. “

meer details zijn hier te verkrijgen :

http://www.grimbergen.be/www-grimbergen-be-infovergadering-milieuvergunningsaanvraag-eurostadion-project.html

Verder is ook de bouw aanvraag die in openbaar onderzoek is, daarvan kan U uw bezwaar voor indienen tot 20 januari.

Bezwaarschriften kunnen enkel aangetekend of afgegeven worden met afgifte bewijs, emails worden in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de stad Antwerpen jammer genoeg niet aanvaard, vermoedelijk wil het gemeentebestuur het niet TE toegankelijk maken en vrezen ze een stormvloed van mails.

Verder is het blijkbaar zo, dat beide dossiers enkel maar op de gemeente kunnen worden ingekeken, hetgeen we de afgelopen dagen al uitgebreid hebben gedaan.

De komende dagen zullen we voor jullie  hier op deze website www.stadionparkingc.be de belangrijkste argumenten oplijsten en u een template / sjabloon bezorgen.

Wij en andere belanghebbenden in dit dossier  hebben in het kader van openbaarheid van bestuur, de digitale stukken opgevraagd.

Via digitale weg dit dossier in kijken is  blijkbaar anno 2017 onmogelijk, de promotor laat dit omwille van veiligheidsredenen terrorisme blijkbaar niet toe, merkwaardig aangezien er in het hele dossier bijna niet gerept wordt over veiligheid.

Wat is er wel online te vinden  ? het MER, een bijlage ( een zeer grote) aan de bouwvergunning, hier kunnen nog fouten en onvolkomenheden en foute veronderstellingen gevonden worden die tijdens de bouwaanvraag kunnen worden aangekaart.

U kan het MER hier vinden :

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/1b7a9f7d-1e85-4636-8027-a68eb8b113f7/DEF-laatsteversie_Deel1.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/f80d0773-c848-4dd7-9332-d6e83083e530/DEF-laatsteversie_Deel2.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/b771fa96-dec9-4812-a093-cd66dedae4a8/DEF-laatsteversie_Deel3.pdf

 

 

goedkeuringsverslag :

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk4297.pdf

 

Binnenkort op deze site :

lijst argumenten en een template voor het bezwaarschrift 

openbaar onderzoek voor Milieu- en bouwvergunning

Beste Sympathisanten,

 

Het openbaar onderzoek voor de Milieu vergunning en de bouwvergunning is gestart op de gemeente Grimbergen. Iedereen kan dit ter plaatse gaan in kijken. hieronder de officiële mededelingen van Gemeente.

We zijn zelf momenteel het dossier aan het inkijken en zullen onze belangrijkste opmerkingen hier op de site zetten.

Indien u hulp nodig hebt met de bezwaarschriften aarzel niet ons te contacteren via mail op onze gekende addres.

 

 

Openbaar onderzoek stedenbouwkundige aanvraag Eurostadion-project

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C.

De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt van 22 december 2016 tot en met 20 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Het volledige dossier kan ingekeken worden op het gemeentehuis van Grimbergen bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 11.30 en donderdagavond van 16.30 tot 19.15 uur.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

 

Infovergadering milieuvergunningsaanvraag Eurostadion-project

Op woensdag 4 januari om 20 uur organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek naar aanleiding van het geplande Eurostadion en andere infrastructuur op parking C.

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C. Voor een project van dergelijke omvang is ook een milieuvergunning nodig.

Het Eurostadion-project wordt ingedeeld als een klasse 1-inrichting en valt onder de beslissingsbevoegdheid van de deputatie van de provincieraad. De gemeente heeft enkel een adviserende bevoegdheid. De klasse duidt op de graad van mogelijke hinder die het project kan hebben op mens en milieu. Op 9 december 2016 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard door de dienst vergunningen van de provincie Vlaams-Brabant.

Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvraag moet nu binnen de 10 dagen opgestart worden en zal lopen van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Bij dit openbaar onderzoek hoort ook een informatievergadering. Op woensdag 4 januari om 20 uur kunnen geïnteresseerden in het gemeentehuis van Grimbergen een uiteenzetting over de milieuaanvraag bijwonen en vragen stellen.

Voor de bouwvergunningsaanvraag zal nog een andere procedure opgestart worden.

Woensdag 4 januari om 20 uur
Gemeentehuis (raadzaal), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen

Model brief voor bezwaarschrift afschaffing buurtweg

beste sympathisanten ,

 

in bijlage een model tot bezwaarschrift voor de afschaffing van de buurtweg.

Bezwaarschrift_model

 

Volgende informatie is hierover consulteerbaar op de gemeentelijke website (zie: http://www.grimbergen.be/bekendmaking.html)

 

Bekendmaking openbaar onderzoek afschaffing buurtweg nr. 3

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende het voornemen om buurtweg nr. 3 in de mate dat die loopt over Parking C – Romeinsesteenweg ZN, 1853 Grimbergen – af te schaffen

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 november 2016 tot en met 24 december 2016.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Draag uw steentje bij en laat u horen in de openbare onderzoeken voor Buurtweg en Stadion

Geachte Sympathisanten,

Er gaat geen week voorbij of het EuroStadion, komt op één of andere manier in het nieuws zie daarvoor de links aan het einde van het artikel.
U vernam het zeker in de pers de afgelopen weken, Ghelamco kreeg na een hele saga ( perslek MOW, terug trekking MER en indiening nieuwe cijfers) goedkeuring voor zijn MER en diende daaropvolgend zijn Bouw aanvraag in bij de gemeente Grimbergen.
Ghelamco komt zoals eerder hier vermeld  ook zijn  goed nieuws show brengen in het cc maandag 12 december

Wat wil dit nu zeggen ?

Wat kunnen Wij als burger  wel doen ?

Wil dit zeggen dat voor Ghelamco de buit binnen is ? Nee een MER gaat enkel kijken of er rekening is gehouden met effecten van een project en of er genoeg  rekening is gehouden met alternatieven, impact op milieu, dier en mens, …

 

Er valt op te merken dat er in het goedkeuringsverslag van het MER werd aangegeven dat er geen oordeel werd gegeven over al dan niet conform zijn aan het GRUP.
Het GRUP is het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan, hierin staat oa de invulling die het Vlaams gewest heeft voorzien voor parking C, maximaal 50.000 m2 recreatie en 20.000m2 kantoren,hier spreken we van een project van vele malen deze omvang met ondergrondse parking nl 1 100 000 m2 u leest het goed 1,1 miljoen vierkante meter.

 

De grootste moeite werd er gedaan om onder de 50.000m2 en 20.000m2 te blijven men zorgde via getover met cijfers dat er slecht 46.566 en 19.852 vierkante meter. een mooie samenvatting vind u trouwens hier

 

Het grappige / trieste van de zaak is dat ten tijde van “wedstrijd” dat 1 van de drie promotoren toen al aangaf dat zijn project niet in het GRUP zou passen, voor Ghelamco echter geen probleem…….

 

Door het MER te lezen kunnen we er de fouten en de verkeerde aannames uithalen en deze melden in eerst instantie aan de gemeente opdat zij niet anders kunnen dan geen bouw aanvraag af te leveren, later kunnen we daarmee naar de deputatie en nog later naar de raad voor vergunningsbetwistingen….

 

Uw stem laten horen tijdens het openbaar onderzoek heeft zeker nut en kan dit megalomane project nog steeds tegenhouden.

 

Wie de linken hierboven bekijkt begrijpt dat dit niks meer te maken heeft met de rode duivels of RSC Anderlecht maar alles voor het EK2020.
Het project gaat ook veel verder dan enkel maar een stadion er komt een zogenaamde innovatie campus die bij de hele lengte van het terrein omvat, het paard van Troje in dit vastgoed project.

 

In tegenstelling tot wat Dhr Van Hengel en Dhr Courtois beweerden er wel degelijk overheidsgeld naar dit project gaat en nog geen klein beetje minstens 300 M euro.

 

Belangrijk Hordes :

Er zijn voor het Eurostadion  nog een paar belangrijke hordes te nemen, nl de afschaffing van de buurtweg, over parking C het openbaar onderzoek loopt hiervoor tot 24 december :
bezwaren kunnen worden gemaakt via aangetekend schrijven of tegen afgifte met ontvangstbewijs op de gemeente.
U kan daar als bewoner van Grimbergen bezwaar toe indienen.

 

De burgemeester van Grimbergen had aangegeven dat bezwaarschriften uniek moeten zijn en dat dezelfde verschillende bezwaarschriften zouden worden aanzien worden als 1 bezwaarschrift
We kunnen u indien gewenst helpen met dit bezwaarschrift, laat het ons weten.

 

 Wat kan er in dit bezwaarschrift zoal worden aangehaald :

 

 1. het feit dat u deze weg die schuins over parking C loopt gebruikt, hebt om richting Wemmel en Verregat te stappen of andersom om bijvoorbeeld naar het zwembad van Strombeek te stappen of naar het CC
 2. het feit dat de enige reden voor de afschaffing het mogelijk maken is van een megalomaan verkeersaantrekkend bouwwerk
 3. het feit dat de buurtweg eigendom is van de burgers en dat deze wordt overgedragen aan een privé-bedrijf dat enkel maar winst maximalisatie tot doel heeft, zeker geen openbaar nut
 4. het feit dat de buurtweg onder de marktprijs wordt verkocht, gezien er middels het MER blijkt dat er ook hotels en kantoren gaan gehuisvest worden op deze top locatie rond Brussel
 5. in het MER voor het stadion wordt er gerekend op een modal shift naar zwakke weggebruikers, is het dan logisch een buurtweg af te schaffen die precies dat doel heeft ?
 6. buurtwegen zijn in tijden  van files en gevaarlijk verkeer een veilige haven voor zwakke weggebruikers, zie dit ook in de recente ontwikkelingen van het fietsnet in Vlaanderen. Zouden we daarom niet beter deze buurtweg rehabiliteren ipv af te schaffen.
 7. de buurtweg wordt regelmatig gebruikt om verbinding te maken tussen de groene tuintje thv Panoramastraat in Wemmel en Treft Gentsestraat anderzijds
 8. de afschaffing van deze buurtweg zou het stappen naar Wemmel en Verregat gevoelig langer maken en mensen tot auto gebruik stimuleren
 9.  In de jaren 70 werd de fietsers en voetgangers passerelle aangelegd over de A12 dit vormt een feitelijke verlenging van de buurtweg hoewel het stuk van thv de Gentsestraat in tegenstelling tot het stuk van buurtweg nr3 werd afgeschaft.

 

Verder diende Ghelamco ook zoals eerder gezegd zijn bouwaanvraag in bij de gemeente Grimbergen, het openbaar onderzoek daaromtrent zou starten op het einde van de maand December, ook hier hebben we uw hulp zeker nodig, iedereen kan daar bezwaar tegen aantekenen.

 

Dit project is een ramp voor de mobiliteit van de ganse Noordrand, nefast voor het fijn stof
 Wij lezen momenteel nog het MER  (> 1200 pagina’s) door en gaan de bouwaanvraag inzien zodra deze openbaar is.
Hier kan u nog de linken vinden naar het goedkeurde MER.

Samengevat :

We moeten nu met zijn allen bezwaarschriften indien voor zowel de buurtweg als later voor de ontwikkelingen op Parking C stadion, innovatie campus ….
Contacteer ons voor meer info of indien u hulp nodig heeft met uw bezwaarschrift
wat verscheen er zoal in de pers :

info vergadering STADION

Op 12 december 2016 wordt er om 19 uur voor alle inwoners een infovergadering georganiseerd, waar de bouwheer zijn project zal voorstellen. Deze vergadering vindt plaats in het cultuurcentrum Strombeek /Grimbergen. 

 

Wees massaal aanwezig en laat uw ongenoegen blijken !!!!

 

Wij zullen er ook zijn

Uitspraak vrederechter : verjaring buurtweg

Beste Sympathisanten,

U hoorde het waarschijnlijk in het nieuws in diverse kranten
hier en hier en ook hier
 In de procedure die Ghelamco had aangespannen tegen de gemeente Grimbergen heeft het bakzeil gehaald, de rechter besliste dat de normale administratieve procedure moet gevolgd worden om tot opheffing van de buurtweg over te gaan.
Even pro memorie
:
Eind April dit jaar daagde Ghelamco de gemeente Grimbergen voor de rechter, de rechter moest oordelen dat deze weg al 30 jaar in onbruik was.
Aanvankelijk maakte de gemeente een erg sterk dossier om te bewijzen dat deze weg nog steeds in gebruik was.
Op 24 juni een paar dagen voor zitting op het vredegerecht keerde de gemeente haar kar en stemde ze op de gemeenteraad meerderheid (CD&V, O-VLD, Groen) tegen oppositie in met een dading. De details kon u hier op onze site lezen
Een aantal van de buurtbewoners hadden zich intussen tijd betrokken partij gesteld en een advocaat onder de arm genomen.
De vrederechter kwam op 4 augustus poolshoogte nemen op parking C.
Op  6 september besliste de vrederechter dat deze buurtweg niet verjaard was en dat om deze af te schaffen de administratieve procedure gevolgd moet worden.
meer info over deze procedure kan u hier vinden :
Wij zijn blij dat de rechter heeft beslist dat de administratieve procedure moet gevolgd, dat we een advocaat onder de arm hebben genomen en ons betrokken partij hebben gesteld en vooral  dat het grove geld het niet gewonnen heeft van het recht en de rechtstaat.
Dit is nog maar de eerste stap van de stappen die we nog verder willen zetten, we kunnen al uw hulp gebruiken, laat van u horen tijdens de inspraakprocedures : afschaffing buurtweg, bouwvergunning, … en/of leg uw steentje bij om ons te helpen verdere procedures te bekostigen.
alvast bedankt voor uw steun de afgelopen maanden / jaren.