Bezwaarschriften Milieu- en bouwvergunning EUROSTADION

in bijlage kunnen jullie bezwaarschriften voor de Milieu- en Bouwvergunning vinden, u kan hier inspiratie uit halen. Gelieve niet letterlijk over te nemen.

We hebben ze in de vorm van een Petitie gegoten.

Het zou een enorme hulp zijn mochten jullie bij jullie in de buurt in Grimbergen of Wemmel of andere randgemeente rond gaan met deze petitie en deze aan ons of op de gemeente bezorgen, wijzelf zijn in de wijk al rond geweest

UPDATE : opgelet bezwaarschrift  is veranderd …

bezwaarschrift_milieu_petitie_V1_1

er moeten nog een aantal correcties worden doorgevoerd in bouwvergunning bezwaarschrift, het komt later terug online

 

Van de website van Grimbergen.be

“De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

College van Burgemeester en Schepenen

Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen

alvast bedankt

 

Comité Parking

 

 

15 thoughts on “Bezwaarschriften Milieu- en bouwvergunning EUROSTADION

  1. frank roelandts

   Megalomaan idee met navenante nadelige weerslag op de omgeving ,nu al problemen bij aktiviteiten in de heyselpaleizen en “paleis 12”, en dit op een plaats waar de A12 op de ring uitkomt met nu al files de dag door en dit quasi dagelijks.Nu al is er geluidshinder én door ringverkeer én door aktiviteiten, verbeteren zal het zeker niet.
   Koning voetbal denkt aan de portemonee, nadenken is blijkbaar niet aan de orde.

 1. roger vandendriessche

  Nu iedereen spreekt over besparen en het milieu vind ik het gewoon schandalig dat er weer met geld van de bevolking gegooid zal worden voor brood en spelen . Leven we weer in het romeinse rijk. Kan het huidig stadion gewoon niet aangepast worden. Met het geld die dan zal bespaard worden kan men schenkingen doen aan bv.kanker onderzoek enz. Of is het belangrijker dat die Tempel gebouwd worden om een deel van de bevolking zoet te houden en de maffia van RSCA tot dienst te zijn . Wie is de Calligula die er plak zwaait vind men die bij een bepaalde politieke partij of bij RSCA

 2. Pailler Yves

  Geen Eurostadion om de volgende redenen:
  Welzijn van de bewoners van Grimbergen,
  Noodzakelijkheid,
  Milieu,
  Veiligheid,
  Onkosten
  Megalomanie
  “Encerclement” van de gemeente (Eurostadio,Ring, Uplace??? etc)

 3. Luc Verliefden

  De Grimbergse burgemeester laat zich paaien met beloofde inkomsten van jaarlijkse taksen. Volgens haar eigen verklaring zouden die ten goede komen van de bevolking. Zij vergeet er bij te zeggen dat die bevolking moet bereid zijn er een milieu infarct bij te nemen : luchtverontreiniging, verkeershinder, geluidsoverlast, vandalisme, onteigeningen enz. Bovendien is voorzien dat het Heizelstadion verdwijnt, dus ook de Memorial Van Damme vermits er in het project geen plaats is voor een atletiekpiste, maar wel voor appartementsgebouwen, shoppingscentra, burelen voor de Brusselse administratie. Kortom een uitbreiding van de Brusselse olievlek op Vlaams grondgebied .Is dat het vergiftigd geschenk van een burgemeester en schepencollege aan zijn onderdanen ?

 4. Elst Jean

  Altijd de Vlamingen die het gelag moeten betalen voor de megalomane plannen van die dikke corrupte
  politiekers van zowel Franstalige als Vlaamse? partijen. Verfransing gegarandeerd. Ik leef met jullie mee
  rond die verdomde rand van die verfranste stad die ooit volledig Vlaams was!

 5. Hans Logghe

  Deze plannen druisen in tegen alle regels van goed bestuur. Het welzijn van de bewoners, de natuur en de Vlaamse bevolking worden verloochend ten voordele van volksvreemde kapitalisten. Daarom verwerp de plannen en ik hoop dat de VERKOZENEN door het volk de moed zullen hebben om hetzelfde te doen.

 6. Mot

  We staan nu al praktisch stil bij evenementen, en soms ook zonder.
  Moeten wij de ongebreidelde megalomanie van enkele Brusselse politici en ondernemers ondergaan?
  Sommige plaatselijke heren staan wild van het project: dat betekent dat zij er baat bij zullen hebben tenzij dit de zoveelste bevestiging is van hun weergaloze minachting van de bevolking.
  Geen stadion! Geen winkelcentrum! De zot die Brussel leidt zou beschaamd moeten zijn (als hij dat kan).

 7. van den eynde

  Gegarandeerd de totale onomkeerbare verfransing van de Vlaamse Rand,
  Koren op de molen van het huidige gemeentebestuur,
  bij de volgende gemeenteverkiezingen zullen velen ZEKER
  daarmee rekening houden.

 8. vandersteen

  bij deze kunnen wij onze vrees bevestegen voor verdere uitbreiding van het brussels gewest.
  het gemeente bestuur van grimbergen denk enkel kortzichtig en op wat prestige en geld gewin
  wij nodigen het bestuur uit om even te komen kijken hoe de tentakels van brussel zich rond het erasmus ziekenhuis strekken;dit staat grimbergen ook te wachten ; het doet denken aan de 30 zilverlingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *