Auteursarchief: admin

Draag uw steentje bij en laat u horen in de openbare onderzoeken voor Buurtweg en Stadion

Geachte Sympathisanten,

Er gaat geen week voorbij of het EuroStadion, komt op één of andere manier in het nieuws zie daarvoor de links aan het einde van het artikel.
U vernam het zeker in de pers de afgelopen weken, Ghelamco kreeg na een hele saga ( perslek MOW, terug trekking MER en indiening nieuwe cijfers) goedkeuring voor zijn MER en diende daaropvolgend zijn Bouw aanvraag in bij de gemeente Grimbergen.
Ghelamco komt zoals eerder hier vermeld  ook zijn  goed nieuws show brengen in het cc maandag 12 december

Wat wil dit nu zeggen ?

Wat kunnen Wij als burger  wel doen ?

Wil dit zeggen dat voor Ghelamco de buit binnen is ? Nee een MER gaat enkel kijken of er rekening is gehouden met effecten van een project en of er genoeg  rekening is gehouden met alternatieven, impact op milieu, dier en mens, …

 

Er valt op te merken dat er in het goedkeuringsverslag van het MER werd aangegeven dat er geen oordeel werd gegeven over al dan niet conform zijn aan het GRUP.
Het GRUP is het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan, hierin staat oa de invulling die het Vlaams gewest heeft voorzien voor parking C, maximaal 50.000 m2 recreatie en 20.000m2 kantoren,hier spreken we van een project van vele malen deze omvang met ondergrondse parking nl 1 100 000 m2 u leest het goed 1,1 miljoen vierkante meter.

 

De grootste moeite werd er gedaan om onder de 50.000m2 en 20.000m2 te blijven men zorgde via getover met cijfers dat er slecht 46.566 en 19.852 vierkante meter. een mooie samenvatting vind u trouwens hier

 

Het grappige / trieste van de zaak is dat ten tijde van “wedstrijd” dat 1 van de drie promotoren toen al aangaf dat zijn project niet in het GRUP zou passen, voor Ghelamco echter geen probleem…….

 

Door het MER te lezen kunnen we er de fouten en de verkeerde aannames uithalen en deze melden in eerst instantie aan de gemeente opdat zij niet anders kunnen dan geen bouw aanvraag af te leveren, later kunnen we daarmee naar de deputatie en nog later naar de raad voor vergunningsbetwistingen….

 

Uw stem laten horen tijdens het openbaar onderzoek heeft zeker nut en kan dit megalomane project nog steeds tegenhouden.

 

Wie de linken hierboven bekijkt begrijpt dat dit niks meer te maken heeft met de rode duivels of RSC Anderlecht maar alles voor het EK2020.
Het project gaat ook veel verder dan enkel maar een stadion er komt een zogenaamde innovatie campus die bij de hele lengte van het terrein omvat, het paard van Troje in dit vastgoed project.

 

In tegenstelling tot wat Dhr Van Hengel en Dhr Courtois beweerden er wel degelijk overheidsgeld naar dit project gaat en nog geen klein beetje minstens 300 M euro.

 

Belangrijk Hordes :

Er zijn voor het Eurostadion  nog een paar belangrijke hordes te nemen, nl de afschaffing van de buurtweg, over parking C het openbaar onderzoek loopt hiervoor tot 24 december :
bezwaren kunnen worden gemaakt via aangetekend schrijven of tegen afgifte met ontvangstbewijs op de gemeente.
U kan daar als bewoner van Grimbergen bezwaar toe indienen.

 

De burgemeester van Grimbergen had aangegeven dat bezwaarschriften uniek moeten zijn en dat dezelfde verschillende bezwaarschriften zouden worden aanzien worden als 1 bezwaarschrift
We kunnen u indien gewenst helpen met dit bezwaarschrift, laat het ons weten.

 

 Wat kan er in dit bezwaarschrift zoal worden aangehaald :

 

 1. het feit dat u deze weg die schuins over parking C loopt gebruikt, hebt om richting Wemmel en Verregat te stappen of andersom om bijvoorbeeld naar het zwembad van Strombeek te stappen of naar het CC
 2. het feit dat de enige reden voor de afschaffing het mogelijk maken is van een megalomaan verkeersaantrekkend bouwwerk
 3. het feit dat de buurtweg eigendom is van de burgers en dat deze wordt overgedragen aan een privé-bedrijf dat enkel maar winst maximalisatie tot doel heeft, zeker geen openbaar nut
 4. het feit dat de buurtweg onder de marktprijs wordt verkocht, gezien er middels het MER blijkt dat er ook hotels en kantoren gaan gehuisvest worden op deze top locatie rond Brussel
 5. in het MER voor het stadion wordt er gerekend op een modal shift naar zwakke weggebruikers, is het dan logisch een buurtweg af te schaffen die precies dat doel heeft ?
 6. buurtwegen zijn in tijden  van files en gevaarlijk verkeer een veilige haven voor zwakke weggebruikers, zie dit ook in de recente ontwikkelingen van het fietsnet in Vlaanderen. Zouden we daarom niet beter deze buurtweg rehabiliteren ipv af te schaffen.
 7. de buurtweg wordt regelmatig gebruikt om verbinding te maken tussen de groene tuintje thv Panoramastraat in Wemmel en Treft Gentsestraat anderzijds
 8. de afschaffing van deze buurtweg zou het stappen naar Wemmel en Verregat gevoelig langer maken en mensen tot auto gebruik stimuleren
 9.  In de jaren 70 werd de fietsers en voetgangers passerelle aangelegd over de A12 dit vormt een feitelijke verlenging van de buurtweg hoewel het stuk van thv de Gentsestraat in tegenstelling tot het stuk van buurtweg nr3 werd afgeschaft.

 

Verder diende Ghelamco ook zoals eerder gezegd zijn bouwaanvraag in bij de gemeente Grimbergen, het openbaar onderzoek daaromtrent zou starten op het einde van de maand December, ook hier hebben we uw hulp zeker nodig, iedereen kan daar bezwaar tegen aantekenen.

 

Dit project is een ramp voor de mobiliteit van de ganse Noordrand, nefast voor het fijn stof
 Wij lezen momenteel nog het MER  (> 1200 pagina’s) door en gaan de bouwaanvraag inzien zodra deze openbaar is.
Hier kan u nog de linken vinden naar het goedkeurde MER.

Samengevat :

We moeten nu met zijn allen bezwaarschriften indien voor zowel de buurtweg als later voor de ontwikkelingen op Parking C stadion, innovatie campus ….
Contacteer ons voor meer info of indien u hulp nodig heeft met uw bezwaarschrift
wat verscheen er zoal in de pers :

info vergadering STADION

Op 12 december 2016 wordt er om 19 uur voor alle inwoners een infovergadering georganiseerd, waar de bouwheer zijn project zal voorstellen. Deze vergadering vindt plaats in het cultuurcentrum Strombeek /Grimbergen. 

 

Wees massaal aanwezig en laat uw ongenoegen blijken !!!!

 

Wij zullen er ook zijn

Uitspraak vrederechter : verjaring buurtweg

Beste Sympathisanten,

U hoorde het waarschijnlijk in het nieuws in diverse kranten
hier en hier en ook hier
 In de procedure die Ghelamco had aangespannen tegen de gemeente Grimbergen heeft het bakzeil gehaald, de rechter besliste dat de normale administratieve procedure moet gevolgd worden om tot opheffing van de buurtweg over te gaan.
Even pro memorie
:
Eind April dit jaar daagde Ghelamco de gemeente Grimbergen voor de rechter, de rechter moest oordelen dat deze weg al 30 jaar in onbruik was.
Aanvankelijk maakte de gemeente een erg sterk dossier om te bewijzen dat deze weg nog steeds in gebruik was.
Op 24 juni een paar dagen voor zitting op het vredegerecht keerde de gemeente haar kar en stemde ze op de gemeenteraad meerderheid (CD&V, O-VLD, Groen) tegen oppositie in met een dading. De details kon u hier op onze site lezen
Een aantal van de buurtbewoners hadden zich intussen tijd betrokken partij gesteld en een advocaat onder de arm genomen.
De vrederechter kwam op 4 augustus poolshoogte nemen op parking C.
Op  6 september besliste de vrederechter dat deze buurtweg niet verjaard was en dat om deze af te schaffen de administratieve procedure gevolgd moet worden.
meer info over deze procedure kan u hier vinden :
Wij zijn blij dat de rechter heeft beslist dat de administratieve procedure moet gevolgd, dat we een advocaat onder de arm hebben genomen en ons betrokken partij hebben gesteld en vooral  dat het grove geld het niet gewonnen heeft van het recht en de rechtstaat.
Dit is nog maar de eerste stap van de stappen die we nog verder willen zetten, we kunnen al uw hulp gebruiken, laat van u horen tijdens de inspraakprocedures : afschaffing buurtweg, bouwvergunning, … en/of leg uw steentje bij om ons te helpen verdere procedures te bekostigen.
alvast bedankt voor uw steun de afgelopen maanden / jaren.

verslag gemeenteraad vrijdag 24/06

Beste Sympathisanten,

Even een korte update mbt agendapunt 27 van de gemeenteraad oftewel de stemming ivm de  dading van de buurtweg.
Het was een zeer geanimeerde gemeenteraad, met veel meer toeschouwers dan anders en stevig opposite werk.
Helaas werd dit punt ondanks  het inhoudelijk heel sterke verweer van alle oppositie partijen ( Spa, NVA, Vernieuwing en Union des Francophones ) goedgekeurd meerderheid (CD&V, OVLD, Groen) tegen oppositie.
De buurtweg is dus “verkocht” aan de stad Brussel, dit doet wel erg de wenkbrauwen fronsen,
aangezien dit toch wel stevig in strijd is met de sterke argumentatie die we lazen in de conclusies van de advocaten die werken voor de gemeente Grimbergen in het dossier van de buurtweg.
Een bocht van 180 graden werd er genomen de maskers vielen af.
Over de prijs valt ook veel te zeggen indien u project grond kan vinden voor 150 euro / M2 op een top locatie in Grimbergen gelieve ons zeker te mailen
Enkele observaties en feiten zonder oordeel:
 • meestal is  parking C het laatste punt op de agenda nu was het plotseling gezet voor  een belangrijk punt voor Groen
 • de normale gemeenteraad vindt plaats de laatste donderdag van de maand vanaf 19uur, deze gemeenteraad vond plaats vrijdag om 20u30
 • 2 leden van de Union des Francophones waren afwezig. Er is een meerderheid van 1 stem in de Grimbergse gemeenteraad de fractie van Groen is 3 stemmen sterk. Er was blijkbaar ook een NVA lid afwezig.
Weetjes :
 • het ontwerp MER is 21 juni ter goedkeuring doorgestuurd aan de Vlaamse overheid , Grimbergen heeft 10 dagen de tijd om een advies te geven ( het dossier is meer dan 700 pagina’s dik)
 • het dossier is een “gewoon dossier” net zoals het indienen van een gewone bouwvergunning
 • de bouwaanvraag zou 15 juli worden ingediend
 • een openbaar onderzoek van 30 dagen
 • het bestaande afritten complex wordt gebruikt
 • milieu vergunning wordt afgeleverd door provincie
Gelukkig hebben we zoals eerder aangekondigd  ons betrokken partij gesteld in de procedure  aangezien we reeds het vermoeden hadden dat we op de gemeente niet konden rekenen hetgeen u duidelijk bewezen is.
Aangezien veel mensen deze buurtweg gebruiken of hebben gebruikt kan er geen sprake zijn van verjaring, hetgeen in het verweer van de gemeente duidelijk werd gezegd maar nu blijkbaar in de dading ontkend wordt, een raar verhaal als u het ons vraagt.
We wachten samen met u af wat de zitting bij de vrederechter van woensdag 29 juni as ons zal brengen.
Zoals jullie kunnen lezen hebben we in dit dossier jullie steun meer dan nodig, het is zeer twijfelachtig hoe deze coalitie gaat staan tegenover de bouwvergunning van het stadion., onze vrees is dat Groen daar weinig gaat tegen kunnen inbrengen tegen de Open VLD en CD&V.
Aarzel ook niet om uw gemeente mandatarissen te contacteren zeker als deel uitmaken van de meerderheid.
U kan het zien men probeert het dossier zo in te dienen zo danig dat het in het midden van iedereen zijn vakantie valt.
Uw expertise en tijd is dus meer dan welkom indien u Grimbergenaar  bent of een direct belang hebt en voelt dat uw belangen door de bouw van het stadion worden aangetast gelieve ons te contacteren.
Veel handen maken licht werk !

Stadion op Parking C: update van de buurtcomité

Beste Sympathisanten,

Het is weeral een hele tijd geleden dat we jullie hebben aangeschreven, we hebben echter niet op onze lauweren  gerust.

Ghelamco en co willen u het tegendeel doen geloven maar het stadion dossier is verre van rond. Zo is er :

 • nog steeds geen contract met de belangrijkste huurder RSCA Anderlecht
 • nog steeds geen akkoord over de veiligheid
 • nog steeds een groot vraagteken bij alles wat te maken heeft met mobiliteit
 • een procedure opgestart bij de Europese Commissie voor concurrentie-vervalsing (http://www.standaard.be/cnt/dmf20160526_02309580)
 • geen duidelijk zicht op de financiering

 

en “last but not least” :

 • er loopt een gebruikte buurtweg over parking C (zie daarover meer hieronder)

We hadden de afgelopen maanden vele contacten met de betrokkenen in dit dossier.

Hetgeen keer op keer opvalt in dit dossier is het gebrek aan transparantie dit konden we nog aan den lijven ondervinden op een

buurtbijeenkomst in het Koning Boudewijn Stadion, de heer Courtois wilde niet dat er enige pers aanwezig zou zijn en joeg ze vakkundig weg.

De journalisten van de RTBF konden het aan den lijven ondervinden :

http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_eurostadium-la-presse-interdite-d-assister-a-une-reunion-sur-le-nouveau-stade?id=9327080&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share

en hebben er hier een uitgebreide reportage met kostenplaatje bijgemaakt :

http://www.rtbf.be/auvio/detail_flou-autour-du-stade-de-l-euro-2020?id=2120222&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share

Veel wijzer werden we trouwens niet op deze vergadering maar Mr. Courtois zei wel dat men de bouwvergunning voor het stadion zou willen indienen in Juli, als iedereen met vakantie gaat ….

Wat onze wenkbrauwen wel erg deed fronsen was dat blijkbaar het Brusselse CHU Brugmann ziekenhuis haar revalidatie afdeling zou willen vestigen in het campus gebouw. Een Brussels Franstalig ziekenhuis in Vlaanderen ?

De panorama reportage :

“Voetbalstadions: een fluitje van een cent?” was zeer verhelderend mbt financiering van andere stadions in België u kan ze hier herbekijken :

http://deredactie.be/permalink/2.44592?video=1.2674494

De buurtweg waarvan hierboven sprake :

Ghelamco, de promotor van het vastgoed-project op Parking C dagvaardde de gemeente Grimbergen voor de vrederechter om tot afschaffing over te gaan van buurtweg nr 3 die schuin over parking C loopt.

De afschaffing van de deze buurtweg waar menige buurtbewoner zijn kinderen heeft leren fietsen en een weg die vaak gebruikt wordt door mensen die van Verregat, Wemmel naar Strombeek moeten, is het laatste obstakel om de bouwaanvraag te kunnen indienen voor het Anderlecht Eurostadion en niet te vergeten het lucratieve gigantisch grote Campus gebouw.

De advocaten aangesteld door de gemeente hadden een stevig verweer dossier opgesteld. De gemeente gaat nu als we de dagorde van de gemeenteraad van 24 juni mogen geloven nu toch door de knieën, ze heeft namelijk beslist om tot een dading over te gaan  maw ze verkoopt de buurtweg, met als opschortende voorwaarde de afschaffing door de vrederechter. Men laat zo wel erg makkelijk in zijn kaarten kijken.

Samen met een aantal buurtbewoners zagen we de bui al wel een poosje hangen en besloten we ons betrokken partij te stellen in de procedure, ten slotte zijn wij meer dan wie ook betrokken partij in dit dossier. Onze raadsman stelde een stevig verweer op, we kijken hoopvol uit naar de uitkomst hiervan.

We zouden iedereen die van Grimbergen , Strombeek-Bever, Humbeek of Beigem is graag willen uitnodigen om  naar de gemeenteraad van vrijdag 24 juni te komen, om duidelijk te laten zien dat de dading niet mag gebeuren.

Stuur ons een email berichtje op het welbekende adres indien u wenst te komen zodoende kunnen we u het  programma doorsturen.

Comité Parking C

 

Het is zover, de eerste officiële stap in het Stadion Dossier op parking C is genomen door Ghelamco.

Beste Sympathisanten,

Het is zover, de eerste officiële stap in het Stadion Dossier op parking C is genomen door Ghelamco. 

Op de gemeente Grimbergen kwam het kennisgevingsrapport tot Milieu Effecten Rapport binnen, dit document licht toe hoe men het toekomstig op te maken milieu effecten rapport gaat opmaken, welke zaken men gaat onderzoeken en dergelijke.

Ik verwijs u graag naar de persmededeling van de gemeente Grimbergen:

Kennisgevingsnota project-MER “Eurostadium Brussels” ter inzage

http://www.grimbergen.be/www-grimbergen-be-kennisgevingsnota-project-mer-eurostadium-brussels-ter-inzage.html

De documenten kan u hier vinden

De gemeente gaat dit op 25 augustus om 20u toelichten in een vergadering in het CC (Cultuurcentrum) Strombeek (Gemeetnteplein – Strombeek-Bever), allen daar heen zouden we zeggen, wij zullen er zijn u toch ook ?

 

We hebben ondertussen ook weet gekregen van een aanvraag tot storting van leemgrond, 15.000 m³ oftewel zo’n 2.000 vrachtwagen en dit in Humbeek nabij de bosstraat deze grond die mogelijk vervuild is (zo lezen we toch in het contract afgesloten tussen de stad Brussel en het Eurostadion Consortium):

“De Erfpachtgever verklaart met betrekking tot het Erfpachtgebied Stadion en het Erfpachtgebied Parking Plus weet te hebben van een verontreiniging met zware metalen (zink en lood) en benzopyreen, zoals geïdentificeerd in het vrijwillig opgemaakt bodemverslag “Etude interne de la qualité du sol” van het bureau ABO vanmei 2014. De Erfpachthouder verklaart een kopie te hebben ontvangen van dit verslag. “ 

Kortom Grimbergen wordt niet gespaard voor de Megalomanie van enkele Brusselse Notabelen.

Ondertussen bestuderen  onze raadsman en wijzelf de documenten verder en nodigen we u uit hetzelfde te doen en uw bedenkingen te formuleren aan de gemeente Grimbergen of de Vlaamse Administratie zoals uitgelegd in het document.

 

Uw opmerkingen en vragen kan u uiteraard ook bij ons kwijt: stadiumparkingc@gmail.com

 

Met strijdvaardige groeten,

Comité Parking C

 

NB: giften nog steeds welkom. Hartelijke dank aan allen die al een steentje hebben bijgedragen zowel moreel als op financieel vlak

Een akkoord tussen Ghelamco, Anderlecht, de Stad Brussel en het Brussels gewest. Wat nu?

Beste Sympathisanten,

Sinds vrijdag is het niet meer uit het binnenlandse nieuws geweest:  er is een akkoord met Ghelamco, Anderlecht, de Stad Brussel en het Brussels gewest.

Eindelijk trok na maanden de mist een beetje op: de belastingbetaler gaat jaarlijks voor 4M euro betalen bijdragen aan het “gratis” stadion op parking C. En dit gedurende tenminste 20 jaar. Het werd nu ook duidelijk dat dit voornamelijk een Anderlecht stadion wordt de voetbalbond is al lang niet meer aan zet.

Dit is een grove woordbreuk, het duo Vanhengel-Courtois hield de media van in het begin voor dat dit stadion geen Euro zou kosten aan de belastingbetaler en dat dit volledig zou worden gedragen door de privé investeerder. Vrijdag lekte echter uit dat dit niet het geval zou zijn en dit werd zaterdag op de persconferentie bevestigd.

Link tvbrussel: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/terug-de-tijd-hand-op-het-hart-het-stadion-komt-er-zonder-overheidssubsidies

We hebben hier verder ons standpunt uitgelegd: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/actiecomite-politici-hebben-ons-blaasjes-wijsgemaakt-over-stadion

en ook op Terzake: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.39671?video=1.2374853

Jammer genoeg stond dit al in de sterren geschreven in een rapport dat in 2013 gemaakt werd om de mogelijkheid te onderzoeken om een stadion met atletiek piste voor o.a. De Memorial Van Damme te hebben op parking C. In het bewuste rapport dat sterktes en zwaktes in kaart bracht (waarvan trouwens enkel de sterktes aan de pers werden gegeven) werden tal van voorbeelden gegeven van stadions die (deels) met publiek geld werden gefinancierd. Wij zagen de bui toen al hangen. Jammer genoeg kregen we het volledige rapport maar een jaar later in handen waardoor het voor de pers geen nieuws meer was.

De memorial Van Damme zal trouwens moeten verhuizen men wil het stadion tegen eerdere afspraken in vroeger afbreken reeds in 2020.

Op de vraag van een journalist hoe men het ziet met mogelijke procedures voor de raad van state reageerde men zo: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/gnagnagna-remix-van-knorrige-alain-courtois

Het andere grote probleem is gecombineerde mobiliteit van het Heizelplateau. Zij die vorige week op en rond de ring vast zaten gedurende het optreden van One Direction kunnen dit beamen.

Inzake mobiliteit is nog geen vooruitgang geboekt, de mooie animaties van Ghelamco ten spijt, we blijven met een eindige capaciteit op de ring en de vraag blijft of de nodige maatregelen  klaar zullen zijn als het stadion er staat. Dat is erg twijfelachtig. Om de ring aan te passen is er hoe dan ook terug een MER studie nodig een operatie die minstens 2 jaar duurt.

Wat gaan wij doen ?

Voorlopig wachten wij af totdat we inzage hebben gekregen in het dossier. Wij blijven in nauw contact met onze raadsman om onze volgende stappen voor te bereiden.

Een overzichtje wat er zoal verscheen in de pers kan u vinden op onze site en Facebook pagina maar we wilden u onderstaande niet laten missen: http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20150621_01741922 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1.2373195 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/sporten/voetbal/1.2372932 http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/de-oppositie-woest-op-de-meerderheid

Indien u vragen of commentaar zou hebben aarzel niet om ons te contacteren op de gekende addressen en o.a. stadiumparkingc@gmail.com

Het Comité Parking C

 

Oppositie veroordeelt unaniem ‘leugens’ rond Eurostadion

Alle oppositiepartijen namen tijdens de Brusselse gemeenteraad het woord “leugens” in de mond toen ze het hadden over de communicatie van schepen van Sport Alain Courtois (MR) en burgemeester Yvan Mayeur (PS) rond de publieke investering in het nieuwe voetbalstadion op parking C. Het stadsbestuur wil dat het dossier in een breder kader gezien wordt.

Naast Fabian Maingain (FDF), Johan Vandendriessche (N-VA) en Marie Nagy (Ecolo-Groen) kwam er maandagavond voor het eerst ook hevige kritiek van de cdH-politici op de aanpak van het schepencollege in het dossier van het zogenaamde Eurostadion, dat vanaf juli 2019 de thuisbasis moet worden voor voetbalclub RSC Anderlecht. Voormalig schepen voor Mobiliteit Christian Ceux noemde het duo Courtois-Mayeur ‘twee megalomanen die de stad Brussel leiden’ en vroeg zich af ‘wat ze nog meer verbergen’.

Afgelopen weekend kondigde de stad aan dat er een deal was over het nieuwe stadion tussen bouwheer Ghelamco en Anderlecht, waardoor Ghelamco nu kan beginnen met de vergunningsaanvragen bij de gemeente Grimbergen. Daarbij raakte bekend dat de stad Brussel jaarlijks vier miljoen zal bijdragen voor de uitbating van het stadion. ‘Dit bedrag was niet opgenomen in het oorspronkelijke bestek, maar wel toen de drie consortia gevraagd werden een Best and Final Offer (BAFO) in te dienen’, verduidelijkte eerste schepen Courtois.

Maar voor de oppositie ging het erom dat de Stad in haar communicatie naar bevolking en gemeenteraad steeds heeft volgehouden dat er geen euro overheidsgeld naar het stadion zou gaan. ‘Ik heb altijd bedoeld dat er geen geld naar de bouw van het stadion zou gaan. Dit geld is voor de uitbating’, aldus Alain Courtois.

Burgemeester Mayeur verdedigde de investering als een socio-sportief project, waarbij de stad plaatsen ter beschikking zal stellen aan kansarme jongeren. ‘Anderlecht moet ook aanwezig zijn in onze buurten, en de club moet zijn waarden uitdragen naar onze jongeren.’

Via voetbal kunnen Brussel en België volgens Mayeur ‘de wereld verleiden’. ‘Daarom huren we kantoren in het stadion en ruimtes waar we mensen kunnen ontvangen. Nu zijn we niet thuis in een stadion waar we nochtans eigenaar van zijn. Dat moet in de toekomst anders’, aldus nog de burgemeester.

Ook schepen van Financiën Philippe Close (PS) verdedigt de financiële tussenkomst van de stad: ‘In vergelijking met andere nationale stadia in Europa zijn wij uiterst creatief geweest om een tussenkomst of waarborg in de bouw te vermijden’, zei hij.

‘Daar gaat het niet over’, reageerde Fabian Maingain opgewonden. ‘Het gaat erom dat u gelogen hebt. U hield steeds vol dat er geen euro publiek geld in zou kruipen. Bovendien zegt u dat het een nationaal stadion zal worden, dan vraag ik u: waar is de federale overheid in deze constructie? De stad Brussel draagt de volledige last van deze investering.’

‘Rode kaart voor transparantie rond Eurostadion’

=> Sinds dag 1 had Comité Parking C al aan de alarmbel getrokken. We wisten wel dat het zo ging zijn…

Respectloos. Er valt geen ander woord te bedenken voor de bulderlach waarmee de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) afgelopen week een ernstige, terechte en ­relevante vraag van TV Brussel beantwoordde naar de publieke middelen die in en rond het Eurostadion ­zullen worden besteed. Daarna liep hij weg, de vraag onbeantwoord latend, de Brusselaar én belastingbetaler voor de gek houdend.

Er is nooit duidelijkheid verschaft over welke publieke middelen er zullen worden besteed in en rond het ­stadion. Dat wil niet zeggen dat die niet te verantwoorden zouden zijn, maar de Brusselse politici hebben zichzelf vastgereden door bij de aanvang van het dossier te stellen dat de belastingbetaler geen eurocent zou meebetalen. Nu klinkt het al dat de ‘constructie’ van het ­stadion volledig door private middelen zal worden ­gefinancierd. Voor de 11.000 plaatsen tellende parking zal het Brussels Gewest bijspringen, voor de exploitatie komt de stad Brussel 4 miljoen euro per jaar tussen. In ruil zal de stad het stadion kunnen gebruiken. De ontsluiting van de site met metro en afritten wordt ook door publiek geld gefinancierd.

Pas afgelopen week vernam de Brusselaar voor het eerst dat zijn stad vier miljoen euro aan het nieuwe stadion zal besteden. De beleidsmakers verantwoordden die uitgave met de mededeling dat ook aan het oude ­Koning Boudewijnstadion al jaarlijks vier miljoen euro gespendeerd werd vanuit de overheid. Daar stonden dan wel twee miljoen euro inkomsten ­tegenover. Hoeveel de verwachte return voor de gemeenschap zal zijn op de vier miljoen voor het nieuwe stadion is vooralsnog niet publiek. Net zoals geheimzinnig wordt gedaan onder ­welke voorwaarden Anderlecht als huurder gebruik mag maken van het nieuwe stadion. Nochtans is ook openheid rond die condities, in het ­kader van een fair concurrentiebeding met andere eersteklassers, best wel relevant.

Als het om overheidsgeld gaat, mag en moet van beleidsmakers meer transparantie verwacht worden. Glashelder zelfs. En ook de voetbalverantwoordelijken in het dossier mogen duidelijker zijn over de condities, precies omwille van die fairplay tegenover de andere clubs. En mag ook het feit dat koning voetbal de laatste maanden zowel ­nationaal als internationaal geen beste beurt heeft gemaakt rond heldere financiën een argument voor meer openheid zijn?

Een “nationaal” stadion voor Anderlecht

“Meneer, kunnen we in dit land alstublieft eens positief zijn over een project als dit?” Alain Courtois, Brussels schepen van Sport en grote bezieler van het Eurostadion is op het einde van de persconferentie geïrriteerd. De Brusselse politici, Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock en Ghelamco baas Paul Gheysens hebben net anderhalf uur elkaar bewierookt en benadrukt hoe fantastisch het nieuwe Brusselse stadion wel niet wordt. Kanttekeningen bij het feit dat er nog geen vergunningen zijn afgeleverd of bij het feit dat voetbalclub Anderlecht nu uiteindelijk wel een flinke subsidie krijgt van de stad, vielen duidelijk niet in goede aarde.

De stad Brussel betaalt de komende 30 jaar 4 miljoen euro per jaar om het stadion uit te baten. De Brusselse politiek dacht deze deal onverdacht te maken door te stellen dat ook voor het Heizelstadion zoveel betaald werd. Maar in die redenering vergaten ze wel dat er in het Heizelstadion geen eersteklasseclub speelt. Hoe je het ook draait of keert (want het valt wel te begrijpen dat Stad Brussel graag wil vertegenwoordigd zijn in een nieuwe arena in de hoofdstad): er komt een structurele steun (120 miljoen euro over 30 jaar) die ervoor zorgt dat Anderlecht in een Arena kan spelen die de club zonder dat geld niet zou kunnen betalen.

En dus staan er een aantal andere clubs op hun achterste poten, het Club Brugge van Bart Verhaeghe en het Standard van Roland Duchatelet voorop. Deels onterecht , want ook die clubs kregen in het verleden al steun van de overheid, deels terecht, want het bedrag is voor vele eersteklassers een half jaarbudget (of meer). Vraag is of er hierbij geen Europese concurrentieregels overtreden werden.

Verkeerd gecommuniceerd

Het grootste pijnpunt in het Brusselse stadiondossier is misschien wel de communicatie. Eerst werd de publieke opinie bewerkt met de stelling dat de Rode Duivels dringend nood hadden aan een moderne arena – zoek maar eens een voetbalminnende Belg die dan niet spontaan hoera roept – en vervolgens werd dan geopperd dat Anderlecht er misschien ook wel kon spelen. De situatie vandaag: Anderlecht wordt de voornaamste huurder en er is nog geen enkele zekerheid dat de Rode Duivels in het Eurostadion al hun wedstrijden zullen spelen. Wat niet abnormaal is, want er zijn wel meer landen waar de nationale ploeg geen vaste thuisbasis heeft en het land rondreist. Met Spanje en Duitsland, toch de laatste twee wereldkampioenen, als belangrijkste voorbeelden daarvan.

Het is ook onbegrijpelijk dat er in zo’n delicaat dossier lacherig gedaan wordt als iemand informeert naar de huurprijs die Anderlecht betaalt. In de categorie “Hoe maak ik mezelf verdacht?” kan dit wel tellen. Waarom moet die huurprijs zo’n goed bewaard geheim blijven? Er was toch altijd gezegd dat Anderlecht een marktconforme prijs zou betalen? Is het dan zo veel gevraagd om die duidelijk te communiceren? Dat goed bestuur ook transparant is, hebben ze in voetbalmilieus nog vaak niet begrepen.

Ook over de zogenaamde omgevingswerken, de infrastructuurwerken rond het stadion, wordt nogal mysterieus gedaan. Die zouden zo’n 250 miljoen euro kosten, maar duidelijkheid geeft Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel daar niet over, wegens “niet zo evident om juist te bepalen hoe dat geld aangewend wordt”. En dat heeft uiteraard z’n redenen: want welk bedrag gaat echt naar de omgevingswerken en welk bedrag gaat naar het stadion zelf? Het is voor Ghelamco niet moeilijk om wat te schuiven met die bedragen. Op die manier kan de stad ook aan die zijde een flinke bijdrage aan het project leveren.

Overheidssteun

 Ook voor de Gentse Ghelamco-arena is er flink wat overheidssteun gekomen, maar daar is er wel altijd duidelijk over gecommuniceerd. Ook toen het intercommunale drinkwaterbedrijf TMVW (ondertussen Farys) 18,5 miljoen euro in het nieuwe stadion investeerde. Iedereen die de voorbije jaren een nieuw stadion bouwde zal het bevestigen: zonder overheidssteun is het zeer moeilijk. Vraag dat maar in bijvoorbeeld Marseille, waar de stad voor een vergelijkbaar stadion 12 miljoen euro per jaar betaalt aan uitbater Arema en daarvan slechts 300.000 euro per match recupereert bij de club. Het is een bedrag dat vergelijkbaar is met wat Anderlecht zou betalen, al moeten we daar ‘naar verluidt’ bij zeggen.

En net die onduidelijkheid legt een waas van verdachtmaking over het hele project. Als de belastingbetaler mee opdraait, verdient hij helderheid. Alleen dan kan wat in Brussel gebeurt, een hefboom zijn voor andere stadionprojecten in het land zoals in Luik, Brugge, Mechelen en Waregem. Het zal Alain Courtois, Guy Vanhengel, Brussels burgemeester Yvan Mayeur en Brussels minister-president Rudi Vervoort wellicht worst wezen: zij zien hun kansen om bij de openingsmatch van het EK 2020 lintjes te mogen doorknippen gevoelig stijgen. Benieuwd hoever Duchatelet, Verhaeghe en anderen op dat moment zullen staan met hun plannen.