argumenten milieu vergunning

Zoals beloofd komen we na inzage van het dossier met een aantal argumenten om te gebruiken tegen de milieuvergunning  de bezwaren hiervoor moeten binnen zijn 14 januari, bijvoorkeur aangetekend of bij afgifte op de gemeente :

MOBILITEIT :
Het project gaat uit van minimale impact inzake mobiliteit dit is verre van correct, dag dagelijks komen er vele voertuig-bewegingen bij op een reeds oververzadigde ring.
Zo besliste het gewest om in de ondergrondseparking een Park & Ride te voorzien voor 3000 auto’s en zouden er dagelijks minimaal 4700 mensen zich naar de site begeven.
De modal split is ook zeer optimistisch, gezien het ontbreken van openbaar vervoer, een treinstation is  gelegen op minstens 30 minuten,  en budgetten voor voorziene tramlijnen zijn nog niet bevestigd, een Brussels Metrostation in Vlaanderen is ook nog niet voor morgen.Sinds jaren ( met uitzondering van 2008 2009 en 2010  wegens crisis) is het verkeer op de Brusselse Ring thv Wemmel en Strombeek Bever stabiel gebleven, het aantal wagens in België blijft echter stijgen.
Iedereen die de ring gebruikt weet waarom dit zo is, er is namelijk geen plaats meer voor extra wagens, de ring zit constant VAST.
Het sluikverkeer neemt ook alsmaar toe. Dit argument alleen al zou het onmogelijk moeten maken om een milieu vergunning te krijgen.
Het Extra verkeer zorgt ook voor meer uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen.
GEZONDHEID:
 • De uitlaatgassen en het fijn stof dat daar mee gepaard gaat, van de ondergrondse parking voor 10.000 voertuigen zullen zich in plaats van zich laag bij de grond te houden zoals nu het geval is op parking C, via een schouw nabij de “innovatie campus” worden verspreid over een grote omgeving dit vormt een permanente aanslag op de gezondheid van de bewoners van de directe omgeving.
 • Op de info vergadering van woensdag 4 januari werd de vraag gesteld wanneer er op de bouwwerf gewerkt ging worden,  blijkbaar zou er 7 dagen op 7  in 2 shiften worden gewerkt, van 4 uur ’s morgens tot 00 uur. Dit is totaal onacceptabel voor de buurtbewoners, dit will zeggen dat die gedurendede 3 jaar totaal geen nachtrust gaan kennen onmenselijk.
 • Is het redelijk een publiek toegankelijk park waar families zich gaan begeven aan te leggen aan het meest vervuilde stuk van de ring of is dit enkel maar louter decoratief ?

ASBEST :

 • Vele oudere mensen herinneren zich de initiële parking C als een drassige grasvlakte, op parking C werden om het drassige karakter tegen te gaan vele vrachtwagens met bouwafval gestort, dit werd gedaan in een periode waarin er veel losbandiger werd omgesprongen met bouwafval, alsook met asbest. Verschillende bronnen bevestigen dat er daar asbest is gestort dat is een publiek geheim.

NIET KLIMAAT NEUTRAAL :

 • op de site wordt er een gas energie centrale geplaatst die zal instaan voor verwarming en koeling er zullen zonnepanelen worden geplaatst het stadion is echter niet klimaat neutraal in tijden van Globale opwarming van de aarde is dit niet acceptabel, zeker niet met alle bezoekers die van  overal in het land gaan komen.

20 thoughts on “argumenten milieu vergunning

 1. Patrick Proot

  Afgezien van de andere milieu-aspecten is vooral het absolute verkeersinfarct voor mij een zorg.
  Hoe is het mogelijk dat men willens nillens nog bijkomend verkeer wil aantrekken in een omgeving waarvan geweten is dat maandelijks kan vastgesteld worden dat de files groter worden? Het gevolg zal zijn dat niet alleen op de spitsuren massale filevorming zal voorkomen , maar dat deze filevorming nog verder zal uitgesmeerd worden over een langere tijdsduur zodat zelfs niet meer zal kunnen geopteerd worden voor ritten buiten de spitsuren en het verkeer tot een feitelijke stilstand zal komen. Dat is dan voer , niet langer voor een Ministerie van Verkeer of Mobiliteit maar voor een Ministerie van de Processie van Echternach : een voetje vooruit , en gevolgd door twee voetjes achteruit.

 2. Jean Stallaert

  1) Zoals vermeld op de vergadering op 4 januari : een analyse van de ondergrond lijkt me onontbeerlijk wegens redenen die ik vermeld heb tijdens mijn tussenkomst op voornoemde vergadering : eventuele aanwezigheid van asbesthoudende bouwmaterialen . Het Gemeentebestuur van Grimbergen dient geïnformeerd over die resultaten , wat blijkbaar niet het geval was.

  2) Welk is het impact op de fauna in het aangrenzend ( +- 1 km) natuurgebied? Ik heb geen info daarover gehoord.

  1. admin Bericht auteur

   is reeds vele malen aangehaald bij de gemeente maar niemand doet iets hopelijk zal OVAM zijn werk doen als het ooit zover komt, waarvan wij nu nog niet uit gaan

 3. Moens Frans

  Men mag er zeker van zijn dat het beheer en uitbaten van de infrastructuur en stadion op parking C zal gekenmerkt worden door massale overtredingen van de taalwetgeving zoals dit in Brussel legio gebeurt, waartegen geen enkele Brusselse instantie iets zal ondernemen (integendeel) en wat geen enkele instantie vanuit Vlaanderen zal kunnen /willen beletten.
  Naast alle andere bezwaren in verband met het milieu, de te verwachten verkeersellende, het feit dat het totale ontwerp in strijd is met de Vlaamse bestemmingsplannen, moet niet opnieuw een gelegenheid gegeven worden om de verfransing in de streek rond parking C nog verder te versnellen.

 4. Muriel Breedenraedt

  De werken moeten nooit beginnen, we hebben de stadium, de Heizel is een mooie plek maar zal ook vervangt worden tegen project Neo… dat betekent voor de inwoners van de omgeving dat het zal niet meer leefbaar zijn op gebied van mobiliteit, gezondheid… en een kwestie: hoeveel scholen zullen ze bij bouwen???

 5. De Langhe Hugo

  Vlaamse regering beschermers van Vlaamse rand????
  Kan Brussel Vlaamse grond wegschenken voor € 1???
  Hoe gaat men taalwetten controleren EN doen toepassen?
  Wie gaat dit alles beheren en bij negatieve uitbating betalen?
  Een nieuw stadion is niet nodig,wedstrijden spelen in bestaande stadions
  zoals bij EK.!!
  Wat met parkeerplaatsen voor andere evenementen in heizel feestzalen??
  Bovendien plaats genoeg elders

 6. Walter Vandersmissen

  Als ik bij “POVERELLO” ga werken bij de Marollen, zie ik toch wel wat mensen die meer hulp nodig hebben dan een voetbalstadion .

 7. Lambrechts ROGER

  Het moet nu eindelijk eens gedaan zijn met die Brusselse inmenging in ons Vlaanderen.
  Bouw uw stadion in Schaerbeek er is plaats in overvloed daar.

 8. C.Evenepoel

  _als regelmatige gebruiker van de ring ergeren we ons nu al aan het STILSTAAND verkeer
  _weet men nu nog altijd niet hoe Brussel omspringt met de taalwetgeving?!
  _.
  Fam.Evenepoel Asse

 9. François Jonckheere

  1. Uiteraard zal iedere manifestatie in dit stadion voor enorme verkeersinfarcten zorgen. Het milieu zal hier de grote verliezer zijn.
  2. Geen belastingsgeld voor het project (He Mr. Van Hengel ?). Quid de 4 mio uitbatingsvergoeding per jaar ?
  Quid de infrastructuur werken voor openbaar vervoer, aansluiting ring ?
  3. Zeer stoer worden de verenigingen van Strombeek een verbintenis voorgelegd dat de omgangstaal nederlands moet zijn. Welke Grimbergse politieke potentaat gaat die voorleggen aan Anderlecht, Gelamco of stad of gewest Brussel.
  En zo kunnen nog veel argumenten contra worden verzameld hoor.

 10. Paridaens Michel

  Alweer een verovering van Vlaams grondgebied met een lakse
  argumentering.
  Waar blijft de daadwerkelijke bescherming van Vlaams Brabant.

 11. marleen van den broeck

  een ramp voor de mensen van Wemmel en Romeinse steenweg. Boven vliegtuiguitstoot + lawaai, Ene kant de ring met de nu reeds dagelijkse files met bijhorende vervuiling, en aan de andere zijde de A 12. Dit is ook het geval voor Grimbergen en Strombeek maar de verkeersknoop Wemmel zal nu nog verergeren en wie geen parking wil betalen bij evenementen zal weeral in de omtrek gaan parkeren zoals nu ook het geval is. Gelukkig zijn de activiteiten op de heyzel nu nog beperkt (grote wedstrijden en salons, beurzen) en dan is het katastrofe, maar dan is dit dagelijkse kost.
  Men wil ook een winkelcentrum integreren, maar binnenkort hebben we er een aan elke afrit, anderlecht (westland), Koekelberg (Basilix), Wemmel (voetbalstadion), Machelen Makro en Uplace, en ga zo maar door… En dit moet dan nog allemaal rendabel zijn ook. Er wordt gerekend op Vlaamse klanten want in Brussel gaat alles failliet en is er een overvloed aan overnames.

  Ook zal Brussel nog bepalen hoe Vlaanderen zijn infrastructuur moet aanpassen. Er ging veel verbeteren maar tot op heden is er nog niets veranderd of verbeterd qua mobiliteit, nog eerder verslechterd.
  Brussel wil geen auto’s, geen vliegtuigen, maar zadelt er wel de rand mee op. Dit moet stoppen

 12. Odette VINCENT

  Voor de zoveelste keer zullen de taalwetten, het milieu, enz. met de voeten worden getreden. De lange filles met stilstand tot gevolg. Tijdverlies , geldverspilling, grondroof (met medewerking van bepaalde gemeentebesturen). Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Hoe is het mogelijk dat alle Vlamingen dat niet inzien.
  We zouden een Mars naar Parking C moeten organiseren, zoals in de jaren 60 naar Brussel.
  Maar wie ligt er daar nog wakker van !!!!!en dan maar zeuren.

 13. Jac E. R. Schaut

  Waarom het voetbal nog meer steunen ? er zijn al duizenden doden gevallen bij deze massa-histerie (Heizeldrama, Engeland in 1989 (onlangs nog een uitzending op TV jhierover). en er gaat gigantisch veel geld mee gemoeid (cfr de transfers).
  Als er dan toch alweer een knieval moet worden gedaan door de politiek : dat men dat stadion bouwe in Waals Brabant, daar is nog plaats en de plaatselijke economie kan er misschien baat bij vinden. ik gun het de Walen, maar blijf weg uit Vlaams Brabant, er is hier geen plaats voor nog meer verkeer en ook niet voor de aanhoudende verfransingsdruk. Vlaams Brabant is en blijft Vlaams.
  ik heb gezegd.

 14. Dens Felix

  De Vlaamse overheid mag dit niet toelaten. Het is megalomaan en totaal overbodig, koning voetbal moet inbinden. Bovendien is grimbergen Vlaams en heeft Brussel daar niets te zoeken. Vlaanderen bescherm uw grondgebied! Laat nu eindelijk eens duidelijk blijken dat GELD niet alle macht heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *