Maandelijks archief: november 2017

Eurostadion voorbeeld bezwaarschrift

Om het voor u makkelijker te maken hebben we hier een bezwaarschrift samengesteld dat u als model kan gebruiken.

Uw belang kan anders, u kan bijvoorbeeld bewoner zijn van Grimbergen of naburige gemeente of frequent de ring gebruiken… Uw naam en adres moeten zeker worden ingevuld in het document.

u kan het hier in Word formaat terugvinden :bezwaarschrift_omgevings_vergunning

u kan het op volgende manier indienen tot en met 10 november

“Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).