Maandelijks archief: oktober 2017

Eurostadion argumenten bezwaren

Allereerst hartelijk dank voor zij die naar het info moment op 16 oktober zijn gekomen, ook zij die niet konden komen maar

 

Zij die er waren vorige week  konden vele observaties maken :

 • veel halve waarheden en nog veel meer leugens werden verspreid
 • de strijdvaardigheid tegen dit megalomane project is enorm groot
 • het nieuwe project verschilt vrijwel niets van het vorige het blijft megalomaan groot

Om iedereen daar een beetje mee te helpen zijn hier een aantal argumenten die u kan  gebruiken in uw bezwaarschrift dat u zowel bij afgifte op de gemeente als  per e-mail kan indienen alsook rechtstreeks op het omgevingslokket.

Achtergrondinformatie

 • Parking C ligt in Strombeek–Bever, deelgemeente van Grimbergen (Vlaams-Brabant), maar het terrein is eigendom van de stad Brussel
 • Brussel heeft zijn oog laten vallen op dit terrein voor de bouw van een nationaal voetbalstadium waar de Rode Duivels zouden aantreden en die de thuisbasis zou zijn voor een voetbalploeg (RSC Anderlecht), en dat zou moeten worden gebruikt om  minstens een openingsmatch te spelen van het EK2020.
 • Het Koning Boudewijn Stadium voldoet niet aan de normen van de UEFA (o.a. omwille van de atletiekpiste rond het veld). Omdat Brussel de centen niet heeft om een stadium te bouwen zijn ze op zoek gegaan naar een private partner. Zo zijn ze terecht gekomen bij Ghelamco (dezelfde van de Ghelamco Arena in Gent)
 • Parking C maakt deel uit van het VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel), meer bepaald als Cluster C1) en is onderwerp geweest van een plan-MER. Daar werd de impact bestudeerd van diverse activiteiten met een max totale oppervlakte van 3 keer 50000 m²; in de evaluatie van het plan MER werd duidelijk dat de regio de verkeersgeneratie van dergelijke concept niet aankan, en de Vlaamse Regering legde een GRUP vast waarin de oppervlakten werden teruggeschroefd tot 20000 m² kantoren en 50000 m² recreatie.
 • Het project dat Ghelamco indient (bouwer én uitbater voor de volgende 99 jaar) omvat het stadium (ook genaamd Multifunctioneel Complex) waarin 50 voetbalmatchen per jaar zouden worden gespeeld, tot 15 megaconcerten zouden worden georganiseerd, en daarnaast net geen 20000 m² kantoorruimte, nog veel meer diensten, bedrijven , horeca, …., een innovatiecampus met gigantische  oppervlakten wazig gedefinieerde diensten, bedrijven, en logies (600 kamers), een ondergrondse parking voor 10000 voertuigen

Bezwaren

 • De 2 hoofdgebouwen zijn zo groot (stadium ongeveer 240*280 m, innovatiecampus ongeveer 280*300 m) dat ze dicht bij de perceelsgrenzen komen. Langs de oostkant komt het campusgebouw op ongeveer 80 m van een woonwijk, en torent  45 meter boven het straatniveau uit. Die bewoners kijken tegen een gebouw aan dat een kijkhoek van 90° inneemt en 30° boven de horizon uitsteekt. Namiddag zon zijn ze kwijt. Langs de westkant staat het stadium op 150 meter van een (sociale) woonwijk waar het 70 meter bovenuit steekt
 • Er wordt een loopje genomen met de voorwaarden van het GRUP. Waar het GRUP een beperking oplegt van de oppervlakte voor kantoren (20000m²) en recreatie (50000m²), en nalaat de andere activiteiten te beperken, wordt hier een project voorgesteld met meer dan het tienvoudige aan oppervlakte. Dit strookt niet met de geest van het GRUP, zeker als men bedenkt dat die een beperking inhoudt van het oorspronkelijke plan MER omwille van verkeersgeneratie. Ofwel kan de bouw niet vergund worden op grond van die op zijn minst eigenaardige interpretatie van het GRUP, ofwel moet eerst het GRUP aangepast worden
 • Er zullen ongeveer 4800 mensen werken in de Campus en het Multifunctioneel Complex. De verkeersgeneratie door de dagdagelijkse activiteit in het project, d.w.z. zonder de piekmomenten tijdens een match, concert, grote beurs op de Heizel, … betekent tussen 11000 en 26000 extra voertuigen op de  Ring R0, die vandaag al totaal (over)verzadigd is en aanleiding geeft tot toenemend sluipverkeer in de regio.
 • De aanpassingswerken aan de Ring R0 starten pas in 2019 en zullen tot 8 jaar duren
 • Uitbreiding van het tram- en metro netwerk tot aan parking C wordt ook later gepland en zullen dus niet klaar zijn wanneer men in 2019 het project in gebruik wil nemen.
 • Idem voor snel tramlijnen (GEN) die verkeer uit de regio naar Brussel moet brengen. Ook daarvan zijn de studies nog niet afgerond en is de timing heel onzeker.
 • Er wacht dus een ongezien verkeersinfarct in de regio zowel tijdens de bouw als tijdens de uitbating
 • De timing is dus volledig fout: eerst zou de mobiliteit moeten  worden voorzien vooraleer men een dergelijk verkeersgenererend project zou kunnen overwegen.
 • Voor de bouw van het project (18 maanden) vraagt men een afwijking van de werkuren, waarbij er kan gewerkt worden op de site in een 2-ploegensysteem, 6 dagen op 7. In de onmiddellijke omgeving rond de projectsite gaat dit leiden tot geluidshinder,trillingen maar ook lichthinder. Dit gedurende 18 maanden, NON- STOP
 •  Door het toenemend autoverkeer komt de luchtkwaliteit nog verder in het gedrang. Op vlak van fijnstofconcentratie scoort de noordrand van Brussel nu al heel slecht, met het hoogste aantal overschrijdingen van de drempelwaarde, en dit is in hoofdzaak te wijten aan het autoverkeer. Het MER besluit dan ook terecht dat inzake luchtkwaliteit de gebruiksruimte is opgebruikt.

 

Hieronder kan u voorbeelden vinden van een bezwaarschrift, u past dit best wat aan met de argumenten hierboven

Er zijn een aantal mogelijkheden tot bewaarindiening :

 • een individueel bezwaar i
 • een petitielijst in, die u door andere tegenstanders van het project laat tekenen

opgelet onderstaande voorbeelden zijn voorbeelden voor de structuur argumenten kan u hier boven vinden

voorbeeld collectief bezwaarschrift

voorbeeld persoonlijk bezwaarschrift

handtekeningenlijst

 

Even Praktisch :

 

Even Praktisch :

Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen,

per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen,

via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of

via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

Dit tot 10 november

Uw (re)actie is nodig : Ghelamco doet een wanhoopspoging en dient omgevingsvergunning in

Beste Sympathisant,

U las het waarschijnlijk al in de krant.
Midden augustus trok Ghelamco zijn bouw- en milieuvergunning in.

Gezien het grote aantal gefundeerde bezwaren besloot eerder de gemeente Grimbergen de bouwvergunning niet af te geven,
Ghelamco had hiertegen beroep aangetekend bij de deputatie, in Augustus vond hierover een hoorzitting plaats, waar zowel Ghelamco als de tegenstanders van het project
hun visie konden toelichten.

Een paar dagen voor de definitieve beslissing van de deputatie trok Ghelamco, de bouwvergunning in, naar wij vermoeden omdat ze zagen dat deputatie niet zou ingaan om hun beroep.

Ghelamco ging toen (augustus)  eerst daags een omgevingsvergunning aanvragen;
een nieuwe snellere manier om bouw en milieuvergunning in één ruk aan te vragen, dat gebeurde midden september.

We zijn nu zover de omgevingsvergunning is in aanvraag en net zoals vorige keer wordt er in Grimbergen een openbaar onderzoek en een toelichtingsavond georganiseerd.

U wordt verwacht Maandagavond 16 oktober om 20 uur in zaal het Fenixhof  (niet de Brasserie) in  het centrum van Grimbergen
het adres :
Abdijstraat 20
1850 Grimbergen

nabij is er een grote parking

Ook nu kan U het verschil weer maken, laten we met zijn allen bezwaren indienen, het openbaar onderzoek start gedurende 30 dagen vanaf donderdag 12 oktober. 

Meer info zal te vinden zijn op de website van Grimbergen

BEKENDMAKING – Openbaar onderzoek Eurostadium-project

Projectontwikkelaar Ghelamco Invest NV heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning voor de bouw van een stadion (Eurostadium) en andere infrastructuur op parking C (Romeinsesteenweg, 1853 Grimbergen) ingediend bij de Vlaamse Overheid. De aanvraag werd ondertussen ontvankelijk en volledig verklaard.

Nu is het aan het gemeentebestuur van Grimbergen om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit openbaar onderzoek zal lopen van 12 oktober tot en met 10 november 2017 (30 kalenderdagen). Tijdens dit openbaar onderzoek zal het dossier op het gemeentehuis van Grimbergen ingekeken kunnen worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (openingsuren: ma-vr 8u-11u30 en do-avond 16u30-19u15).

Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

Op 16 oktober om 20 uur vindt er een informatievergadering plaats in het Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen, waar de bouwheer zijn project zal toelichten. Iedereen is welkom.”

 

 

Zodra we meer info hebben laten we het u weten.
Indien u vragen hebt horen we het graag, wij zullen binnenkort een lijst van argumenten online zetten dat kan u helpen om uw bezwaar op te maken

met vriendelijke groet

Comité Parking C