Maandelijks archief: januari 2017

Machtsvertoning op Buurtweg nr 3

update : 30 januari 2016 staking van stemmen

U hoorde het ongetwijfeld in het nieuws het Eurostadion staat weer volop in de belangstelling.

Eerst en vooral willen we u uitgebreid bedanken voor bezwaren die u heeft ingestuurd voor zowel de buurtweg, de bouwaanvraag als de milieuvergunning.
Er kwam een record aantal bezwaren binnen meer dan 1500 voor de bouwaanvraag, meer dan 700 voor milieuvergunning en een 70 tal voor de buurtweg.
Omdat er momenteel zo veel onwaarheden worden verkondigd gaan we met betrekking tot de buurtweg even terug in de tijd :
  • Ghelamco daagde eind april van vorig jaar Grimbergen voor de vrederechter om de buurtweg af te schaffen wegens verjaring en onbruik.
  • Het Comité Parking C stelde zich betrokken partij in de procedure, dat was maar goed ook aangezien er blijkbaar tot een dading was over gegegaan.
  • De vrederechter kwam in augustus op plaatsbezoek
  • In september besloot de vrederechter dat de buurtweg NIET verjaard was en dat daarom de administratieve procedure moest worden opgestart; openbaar onderzoek, advies aan deputatie …
daarom even de puntjes op de i zetten :

1. de buurtweg is opgenomen in de atlas der buurtwegen een atlas samengesteld van voordat er GPS en andere middelen waren.

2. de vrederechter besluit in september dat de buurtweg niet in onbruik is en dat hij dus nog gebruikt wordt en dat administratieve procedure moet gevolgd worden om hem af te schaffen. Als hij verjaard was maw 30 jaar niet meer gebruikt dan had de vrederechter dat in September beslist, dat was NIET het geval

3. Grimbergen start die procedure op, met oa een openbaar onderzoek, er komen vele bezwaren tegen de afschaffing binnen, die bezwaren worden bekeken EN de democratie doet zijn werkt en bekijkt de argumenten en ziet dat er daar gegronde redenen tussen zitten. Gemeenteraad gaat niet over tot een positief advies voor afschaffing buurtweg. De moedige meerderheidspartij GROEN die intussen tot een voortschrijdend inzicht is gekomen, stemt samen met de oppositie NVA, SPA, Vernieuwing  en één UF-er tegen de afschaffing van de buurtweg. Gezien de gelijke stand 16 – 16 en 1 onthouding (UF) was er staking van stemmen !

Uw stem werd dus gehoord, als burger staan we niet machteloos nogmaals onze dank !

De afbakening van Ghelamco ligt ook parallel aan de bestaande dwarsweg op parking C, hetzij een paar meter daarvandaan, blijkbaar wil men willens nilens aantonen dat die elders loopt, toevallig toch ? of toch niet ? deze kaarten werden vele jaren voordat de GPS bestond getekend.

raar maar waar de buurtweg loopt volgens de Landmeters van Ghelamco anders dan de parallelweg

De reactie van Ghelamco was er een van een heel laag alooi, één van een bange, gefrustreerde verliezer; met veel machtsvertoon kwamen ze voor een massaal door hen opgetrommelde pers ( 7 cameraploegen, Radio en geschreven pers) graven met een graafmachine naar de buurtweg.
De Gedelegeerd bestuurder deed het hele verhaal af als Kafkaiaans, surrealistisch.

Wat is hier Kafka aan ? Dit is gewoon de Wet, zelfs voor Ghelamco met alle mogelijke graafmachines ter wereld.

Surrealistisch zou net zijn dat men dit allemaal naast zich neer kon worden gelegd DAN zou Margritte zich maar pas in zijn graf omkeren.

enkele links :

http://www.demorgen.be/binnenland/-zo-doet-ghelamco-het-veel-geld-veel-arrogantie-ba7a36af/

http://m.standaard.be/cnt/dmf20170127_02698454?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

https://twitter.com/anndeboeck/status/824943640313200641/video/1

Bedankt alvast voor alle steun die we van u kregen en wij gaan door

Bezwaarschriften Milieu- en bouwvergunning EUROSTADION

in bijlage kunnen jullie bezwaarschriften voor de Milieu- en Bouwvergunning vinden, u kan hier inspiratie uit halen. Gelieve niet letterlijk over te nemen.

We hebben ze in de vorm van een Petitie gegoten.

Het zou een enorme hulp zijn mochten jullie bij jullie in de buurt in Grimbergen of Wemmel of andere randgemeente rond gaan met deze petitie en deze aan ons of op de gemeente bezorgen, wijzelf zijn in de wijk al rond geweest

UPDATE : opgelet bezwaarschrift  is veranderd …

bezwaarschrift_milieu_petitie_V1_1

er moeten nog een aantal correcties worden doorgevoerd in bouwvergunning bezwaarschrift, het komt later terug online

 

Van de website van Grimbergen.be

“De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

College van Burgemeester en Schepenen

Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen

alvast bedankt

 

Comité Parking

 

 

argumenten milieu vergunning

Zoals beloofd komen we na inzage van het dossier met een aantal argumenten om te gebruiken tegen de milieuvergunning  de bezwaren hiervoor moeten binnen zijn 14 januari, bijvoorkeur aangetekend of bij afgifte op de gemeente :

MOBILITEIT :
Het project gaat uit van minimale impact inzake mobiliteit dit is verre van correct, dag dagelijks komen er vele voertuig-bewegingen bij op een reeds oververzadigde ring.
Zo besliste het gewest om in de ondergrondseparking een Park & Ride te voorzien voor 3000 auto’s en zouden er dagelijks minimaal 4700 mensen zich naar de site begeven.
De modal split is ook zeer optimistisch, gezien het ontbreken van openbaar vervoer, een treinstation is  gelegen op minstens 30 minuten,  en budgetten voor voorziene tramlijnen zijn nog niet bevestigd, een Brussels Metrostation in Vlaanderen is ook nog niet voor morgen.Sinds jaren ( met uitzondering van 2008 2009 en 2010  wegens crisis) is het verkeer op de Brusselse Ring thv Wemmel en Strombeek Bever stabiel gebleven, het aantal wagens in België blijft echter stijgen.
Iedereen die de ring gebruikt weet waarom dit zo is, er is namelijk geen plaats meer voor extra wagens, de ring zit constant VAST.
Het sluikverkeer neemt ook alsmaar toe. Dit argument alleen al zou het onmogelijk moeten maken om een milieu vergunning te krijgen.
Het Extra verkeer zorgt ook voor meer uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen.
GEZONDHEID:
  • De uitlaatgassen en het fijn stof dat daar mee gepaard gaat, van de ondergrondse parking voor 10.000 voertuigen zullen zich in plaats van zich laag bij de grond te houden zoals nu het geval is op parking C, via een schouw nabij de “innovatie campus” worden verspreid over een grote omgeving dit vormt een permanente aanslag op de gezondheid van de bewoners van de directe omgeving.
  • Op de info vergadering van woensdag 4 januari werd de vraag gesteld wanneer er op de bouwwerf gewerkt ging worden,  blijkbaar zou er 7 dagen op 7  in 2 shiften worden gewerkt, van 4 uur ’s morgens tot 00 uur. Dit is totaal onacceptabel voor de buurtbewoners, dit will zeggen dat die gedurendede 3 jaar totaal geen nachtrust gaan kennen onmenselijk.
  • Is het redelijk een publiek toegankelijk park waar families zich gaan begeven aan te leggen aan het meest vervuilde stuk van de ring of is dit enkel maar louter decoratief ?

ASBEST :

  • Vele oudere mensen herinneren zich de initiële parking C als een drassige grasvlakte, op parking C werden om het drassige karakter tegen te gaan vele vrachtwagens met bouwafval gestort, dit werd gedaan in een periode waarin er veel losbandiger werd omgesprongen met bouwafval, alsook met asbest. Verschillende bronnen bevestigen dat er daar asbest is gestort dat is een publiek geheim.

NIET KLIMAAT NEUTRAAL :

  • op de site wordt er een gas energie centrale geplaatst die zal instaan voor verwarming en koeling er zullen zonnepanelen worden geplaatst het stadion is echter niet klimaat neutraal in tijden van Globale opwarming van de aarde is dit niet acceptabel, zeker niet met alle bezoekers die van  overal in het land gaan komen.

Beste Wensen voor 2017 : werk aan de winkel openbaar onderzoek Eurostadion gestart

beste Sympatisanten,

Allereerst willen we u en naasten een voorspoedig 2017 wensen we danken jullie oprecht voor de steun die we van jullie hebben gekregen de afgelopen maanden / jaren.

Jullie waren met velen om jullie bezwaren tijdens het openbaar onderzoek ter afschaffing van de buurtweg duidelijk te maken waarvoor onze dank.

We willen van deze nieuwjaarsbrief ook gebruik maken om U op de hoogte te stellen van de openbare onderzoeken die momenteel lopen in het kader van het eurostadion.

Er is enerzijds de milieuvergunning daar loopt het openbaar tot 14 januari, de gemeente Grimbergen organiseert hiervoor een info moment op woensdag 4 januari.

Op woensdag 4 januari om 20 uur organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek naar aanleiding van het geplande Eurostadion en andere infrastructuur op parking C. “

meer details zijn hier te verkrijgen :

http://www.grimbergen.be/www-grimbergen-be-infovergadering-milieuvergunningsaanvraag-eurostadion-project.html

Verder is ook de bouw aanvraag die in openbaar onderzoek is, daarvan kan U uw bezwaar voor indienen tot 20 januari.

Bezwaarschriften kunnen enkel aangetekend of afgegeven worden met afgifte bewijs, emails worden in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de stad Antwerpen jammer genoeg niet aanvaard, vermoedelijk wil het gemeentebestuur het niet TE toegankelijk maken en vrezen ze een stormvloed van mails.

Verder is het blijkbaar zo, dat beide dossiers enkel maar op de gemeente kunnen worden ingekeken, hetgeen we de afgelopen dagen al uitgebreid hebben gedaan.

De komende dagen zullen we voor jullie  hier op deze website www.stadionparkingc.be de belangrijkste argumenten oplijsten en u een template / sjabloon bezorgen.

Wij en andere belanghebbenden in dit dossier  hebben in het kader van openbaarheid van bestuur, de digitale stukken opgevraagd.

Via digitale weg dit dossier in kijken is  blijkbaar anno 2017 onmogelijk, de promotor laat dit omwille van veiligheidsredenen terrorisme blijkbaar niet toe, merkwaardig aangezien er in het hele dossier bijna niet gerept wordt over veiligheid.

Wat is er wel online te vinden  ? het MER, een bijlage ( een zeer grote) aan de bouwvergunning, hier kunnen nog fouten en onvolkomenheden en foute veronderstellingen gevonden worden die tijdens de bouwaanvraag kunnen worden aangekaart.

U kan het MER hier vinden :

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/1b7a9f7d-1e85-4636-8027-a68eb8b113f7/DEF-laatsteversie_Deel1.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/f80d0773-c848-4dd7-9332-d6e83083e530/DEF-laatsteversie_Deel2.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/b771fa96-dec9-4812-a093-cd66dedae4a8/DEF-laatsteversie_Deel3.pdf

 

 

goedkeuringsverslag :

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk4297.pdf

 

Binnenkort op deze site :

lijst argumenten en een template voor het bezwaarschrift