Maandelijks archief: juni 2015

Een akkoord tussen Ghelamco, Anderlecht, de Stad Brussel en het Brussels gewest. Wat nu?

Beste Sympathisanten,

Sinds vrijdag is het niet meer uit het binnenlandse nieuws geweest:  er is een akkoord met Ghelamco, Anderlecht, de Stad Brussel en het Brussels gewest.

Eindelijk trok na maanden de mist een beetje op: de belastingbetaler gaat jaarlijks voor 4M euro betalen bijdragen aan het “gratis” stadion op parking C. En dit gedurende tenminste 20 jaar. Het werd nu ook duidelijk dat dit voornamelijk een Anderlecht stadion wordt de voetbalbond is al lang niet meer aan zet.

Dit is een grove woordbreuk, het duo Vanhengel-Courtois hield de media van in het begin voor dat dit stadion geen Euro zou kosten aan de belastingbetaler en dat dit volledig zou worden gedragen door de privé investeerder. Vrijdag lekte echter uit dat dit niet het geval zou zijn en dit werd zaterdag op de persconferentie bevestigd.

Link tvbrussel: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/terug-de-tijd-hand-op-het-hart-het-stadion-komt-er-zonder-overheidssubsidies

We hebben hier verder ons standpunt uitgelegd: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/actiecomite-politici-hebben-ons-blaasjes-wijsgemaakt-over-stadion

en ook op Terzake: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.39671?video=1.2374853

Jammer genoeg stond dit al in de sterren geschreven in een rapport dat in 2013 gemaakt werd om de mogelijkheid te onderzoeken om een stadion met atletiek piste voor o.a. De Memorial Van Damme te hebben op parking C. In het bewuste rapport dat sterktes en zwaktes in kaart bracht (waarvan trouwens enkel de sterktes aan de pers werden gegeven) werden tal van voorbeelden gegeven van stadions die (deels) met publiek geld werden gefinancierd. Wij zagen de bui toen al hangen. Jammer genoeg kregen we het volledige rapport maar een jaar later in handen waardoor het voor de pers geen nieuws meer was.

De memorial Van Damme zal trouwens moeten verhuizen men wil het stadion tegen eerdere afspraken in vroeger afbreken reeds in 2020.

Op de vraag van een journalist hoe men het ziet met mogelijke procedures voor de raad van state reageerde men zo: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/gnagnagna-remix-van-knorrige-alain-courtois

Het andere grote probleem is gecombineerde mobiliteit van het Heizelplateau. Zij die vorige week op en rond de ring vast zaten gedurende het optreden van One Direction kunnen dit beamen.

Inzake mobiliteit is nog geen vooruitgang geboekt, de mooie animaties van Ghelamco ten spijt, we blijven met een eindige capaciteit op de ring en de vraag blijft of de nodige maatregelen  klaar zullen zijn als het stadion er staat. Dat is erg twijfelachtig. Om de ring aan te passen is er hoe dan ook terug een MER studie nodig een operatie die minstens 2 jaar duurt.

Wat gaan wij doen ?

Voorlopig wachten wij af totdat we inzage hebben gekregen in het dossier. Wij blijven in nauw contact met onze raadsman om onze volgende stappen voor te bereiden.

Een overzichtje wat er zoal verscheen in de pers kan u vinden op onze site en Facebook pagina maar we wilden u onderstaande niet laten missen: http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20150621_01741922 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1.2373195 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/sporten/voetbal/1.2372932 http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/de-oppositie-woest-op-de-meerderheid

Indien u vragen of commentaar zou hebben aarzel niet om ons te contacteren op de gekende addressen en o.a. stadiumparkingc@gmail.com

Het Comité Parking C

 

Oppositie veroordeelt unaniem ‘leugens’ rond Eurostadion

Alle oppositiepartijen namen tijdens de Brusselse gemeenteraad het woord “leugens” in de mond toen ze het hadden over de communicatie van schepen van Sport Alain Courtois (MR) en burgemeester Yvan Mayeur (PS) rond de publieke investering in het nieuwe voetbalstadion op parking C. Het stadsbestuur wil dat het dossier in een breder kader gezien wordt.

Naast Fabian Maingain (FDF), Johan Vandendriessche (N-VA) en Marie Nagy (Ecolo-Groen) kwam er maandagavond voor het eerst ook hevige kritiek van de cdH-politici op de aanpak van het schepencollege in het dossier van het zogenaamde Eurostadion, dat vanaf juli 2019 de thuisbasis moet worden voor voetbalclub RSC Anderlecht. Voormalig schepen voor Mobiliteit Christian Ceux noemde het duo Courtois-Mayeur ‘twee megalomanen die de stad Brussel leiden’ en vroeg zich af ‘wat ze nog meer verbergen’.

Afgelopen weekend kondigde de stad aan dat er een deal was over het nieuwe stadion tussen bouwheer Ghelamco en Anderlecht, waardoor Ghelamco nu kan beginnen met de vergunningsaanvragen bij de gemeente Grimbergen. Daarbij raakte bekend dat de stad Brussel jaarlijks vier miljoen zal bijdragen voor de uitbating van het stadion. ‘Dit bedrag was niet opgenomen in het oorspronkelijke bestek, maar wel toen de drie consortia gevraagd werden een Best and Final Offer (BAFO) in te dienen’, verduidelijkte eerste schepen Courtois.

Maar voor de oppositie ging het erom dat de Stad in haar communicatie naar bevolking en gemeenteraad steeds heeft volgehouden dat er geen euro overheidsgeld naar het stadion zou gaan. ‘Ik heb altijd bedoeld dat er geen geld naar de bouw van het stadion zou gaan. Dit geld is voor de uitbating’, aldus Alain Courtois.

Burgemeester Mayeur verdedigde de investering als een socio-sportief project, waarbij de stad plaatsen ter beschikking zal stellen aan kansarme jongeren. ‘Anderlecht moet ook aanwezig zijn in onze buurten, en de club moet zijn waarden uitdragen naar onze jongeren.’

Via voetbal kunnen Brussel en België volgens Mayeur ‘de wereld verleiden’. ‘Daarom huren we kantoren in het stadion en ruimtes waar we mensen kunnen ontvangen. Nu zijn we niet thuis in een stadion waar we nochtans eigenaar van zijn. Dat moet in de toekomst anders’, aldus nog de burgemeester.

Ook schepen van Financiën Philippe Close (PS) verdedigt de financiële tussenkomst van de stad: ‘In vergelijking met andere nationale stadia in Europa zijn wij uiterst creatief geweest om een tussenkomst of waarborg in de bouw te vermijden’, zei hij.

‘Daar gaat het niet over’, reageerde Fabian Maingain opgewonden. ‘Het gaat erom dat u gelogen hebt. U hield steeds vol dat er geen euro publiek geld in zou kruipen. Bovendien zegt u dat het een nationaal stadion zal worden, dan vraag ik u: waar is de federale overheid in deze constructie? De stad Brussel draagt de volledige last van deze investering.’

‘Rode kaart voor transparantie rond Eurostadion’

=> Sinds dag 1 had Comité Parking C al aan de alarmbel getrokken. We wisten wel dat het zo ging zijn…

Respectloos. Er valt geen ander woord te bedenken voor de bulderlach waarmee de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) afgelopen week een ernstige, terechte en ­relevante vraag van TV Brussel beantwoordde naar de publieke middelen die in en rond het Eurostadion ­zullen worden besteed. Daarna liep hij weg, de vraag onbeantwoord latend, de Brusselaar én belastingbetaler voor de gek houdend.

Er is nooit duidelijkheid verschaft over welke publieke middelen er zullen worden besteed in en rond het ­stadion. Dat wil niet zeggen dat die niet te verantwoorden zouden zijn, maar de Brusselse politici hebben zichzelf vastgereden door bij de aanvang van het dossier te stellen dat de belastingbetaler geen eurocent zou meebetalen. Nu klinkt het al dat de ‘constructie’ van het ­stadion volledig door private middelen zal worden ­gefinancierd. Voor de 11.000 plaatsen tellende parking zal het Brussels Gewest bijspringen, voor de exploitatie komt de stad Brussel 4 miljoen euro per jaar tussen. In ruil zal de stad het stadion kunnen gebruiken. De ontsluiting van de site met metro en afritten wordt ook door publiek geld gefinancierd.

Pas afgelopen week vernam de Brusselaar voor het eerst dat zijn stad vier miljoen euro aan het nieuwe stadion zal besteden. De beleidsmakers verantwoordden die uitgave met de mededeling dat ook aan het oude ­Koning Boudewijnstadion al jaarlijks vier miljoen euro gespendeerd werd vanuit de overheid. Daar stonden dan wel twee miljoen euro inkomsten ­tegenover. Hoeveel de verwachte return voor de gemeenschap zal zijn op de vier miljoen voor het nieuwe stadion is vooralsnog niet publiek. Net zoals geheimzinnig wordt gedaan onder ­welke voorwaarden Anderlecht als huurder gebruik mag maken van het nieuwe stadion. Nochtans is ook openheid rond die condities, in het ­kader van een fair concurrentiebeding met andere eersteklassers, best wel relevant.

Als het om overheidsgeld gaat, mag en moet van beleidsmakers meer transparantie verwacht worden. Glashelder zelfs. En ook de voetbalverantwoordelijken in het dossier mogen duidelijker zijn over de condities, precies omwille van die fairplay tegenover de andere clubs. En mag ook het feit dat koning voetbal de laatste maanden zowel ­nationaal als internationaal geen beste beurt heeft gemaakt rond heldere financiën een argument voor meer openheid zijn?

Een “nationaal” stadion voor Anderlecht

“Meneer, kunnen we in dit land alstublieft eens positief zijn over een project als dit?” Alain Courtois, Brussels schepen van Sport en grote bezieler van het Eurostadion is op het einde van de persconferentie geïrriteerd. De Brusselse politici, Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock en Ghelamco baas Paul Gheysens hebben net anderhalf uur elkaar bewierookt en benadrukt hoe fantastisch het nieuwe Brusselse stadion wel niet wordt. Kanttekeningen bij het feit dat er nog geen vergunningen zijn afgeleverd of bij het feit dat voetbalclub Anderlecht nu uiteindelijk wel een flinke subsidie krijgt van de stad, vielen duidelijk niet in goede aarde.

De stad Brussel betaalt de komende 30 jaar 4 miljoen euro per jaar om het stadion uit te baten. De Brusselse politiek dacht deze deal onverdacht te maken door te stellen dat ook voor het Heizelstadion zoveel betaald werd. Maar in die redenering vergaten ze wel dat er in het Heizelstadion geen eersteklasseclub speelt. Hoe je het ook draait of keert (want het valt wel te begrijpen dat Stad Brussel graag wil vertegenwoordigd zijn in een nieuwe arena in de hoofdstad): er komt een structurele steun (120 miljoen euro over 30 jaar) die ervoor zorgt dat Anderlecht in een Arena kan spelen die de club zonder dat geld niet zou kunnen betalen.

En dus staan er een aantal andere clubs op hun achterste poten, het Club Brugge van Bart Verhaeghe en het Standard van Roland Duchatelet voorop. Deels onterecht , want ook die clubs kregen in het verleden al steun van de overheid, deels terecht, want het bedrag is voor vele eersteklassers een half jaarbudget (of meer). Vraag is of er hierbij geen Europese concurrentieregels overtreden werden.

Verkeerd gecommuniceerd

Het grootste pijnpunt in het Brusselse stadiondossier is misschien wel de communicatie. Eerst werd de publieke opinie bewerkt met de stelling dat de Rode Duivels dringend nood hadden aan een moderne arena – zoek maar eens een voetbalminnende Belg die dan niet spontaan hoera roept – en vervolgens werd dan geopperd dat Anderlecht er misschien ook wel kon spelen. De situatie vandaag: Anderlecht wordt de voornaamste huurder en er is nog geen enkele zekerheid dat de Rode Duivels in het Eurostadion al hun wedstrijden zullen spelen. Wat niet abnormaal is, want er zijn wel meer landen waar de nationale ploeg geen vaste thuisbasis heeft en het land rondreist. Met Spanje en Duitsland, toch de laatste twee wereldkampioenen, als belangrijkste voorbeelden daarvan.

Het is ook onbegrijpelijk dat er in zo’n delicaat dossier lacherig gedaan wordt als iemand informeert naar de huurprijs die Anderlecht betaalt. In de categorie “Hoe maak ik mezelf verdacht?” kan dit wel tellen. Waarom moet die huurprijs zo’n goed bewaard geheim blijven? Er was toch altijd gezegd dat Anderlecht een marktconforme prijs zou betalen? Is het dan zo veel gevraagd om die duidelijk te communiceren? Dat goed bestuur ook transparant is, hebben ze in voetbalmilieus nog vaak niet begrepen.

Ook over de zogenaamde omgevingswerken, de infrastructuurwerken rond het stadion, wordt nogal mysterieus gedaan. Die zouden zo’n 250 miljoen euro kosten, maar duidelijkheid geeft Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel daar niet over, wegens “niet zo evident om juist te bepalen hoe dat geld aangewend wordt”. En dat heeft uiteraard z’n redenen: want welk bedrag gaat echt naar de omgevingswerken en welk bedrag gaat naar het stadion zelf? Het is voor Ghelamco niet moeilijk om wat te schuiven met die bedragen. Op die manier kan de stad ook aan die zijde een flinke bijdrage aan het project leveren.

Overheidssteun

 Ook voor de Gentse Ghelamco-arena is er flink wat overheidssteun gekomen, maar daar is er wel altijd duidelijk over gecommuniceerd. Ook toen het intercommunale drinkwaterbedrijf TMVW (ondertussen Farys) 18,5 miljoen euro in het nieuwe stadion investeerde. Iedereen die de voorbije jaren een nieuw stadion bouwde zal het bevestigen: zonder overheidssteun is het zeer moeilijk. Vraag dat maar in bijvoorbeeld Marseille, waar de stad voor een vergelijkbaar stadion 12 miljoen euro per jaar betaalt aan uitbater Arema en daarvan slechts 300.000 euro per match recupereert bij de club. Het is een bedrag dat vergelijkbaar is met wat Anderlecht zou betalen, al moeten we daar ‘naar verluidt’ bij zeggen.

En net die onduidelijkheid legt een waas van verdachtmaking over het hele project. Als de belastingbetaler mee opdraait, verdient hij helderheid. Alleen dan kan wat in Brussel gebeurt, een hefboom zijn voor andere stadionprojecten in het land zoals in Luik, Brugge, Mechelen en Waregem. Het zal Alain Courtois, Guy Vanhengel, Brussels burgemeester Yvan Mayeur en Brussels minister-president Rudi Vervoort wellicht worst wezen: zij zien hun kansen om bij de openingsmatch van het EK 2020 lintjes te mogen doorknippen gevoelig stijgen. Benieuwd hoever Duchatelet, Verhaeghe en anderen op dat moment zullen staan met hun plannen.

Comité Parking C: PERSBERICHT 20 JUNI 2015

De comités Panorama, Verregat en Parking C vzw hadden gehoopt dat het ernstige kader van het stadhuis van Brussel ook wijsheid zou brengen, niets is minder waar.

 

Tijdens de persconferentie kwam de bevestiging van de tussenkomst in de uitbating van het stadion te waarde van 4 Miljoen Euro per jaar dit gedurende 20 jaar.

Gezien alle vroegere communicatie hieromtrent door Dhr Courtois en Vanhengel, welke de nadruk legde op een nul-kost en zelfs opbrengst voor de de stad Brussel bij een verhuis van het jaarlijkse 2 Miljoen Euro kostende Boudewijn Stadion, roept dit grote vraagtekens op naar intellectuele eerlijkheid.

 

Deze financiële tussenkomst is zeer merkwaardig gezien volgende voorwaarden in de “Erfpacht voorwaarden”

 

  • 4.19.  De aard en hoegrootheid van de vergoeding (canon) voor de Erfpacht, te betalen door de Private Partner aan de Erfpachtgever, zal een gunningscriterium vormen en aldus worden bepaald, desgevallend na onderhandelingen, door de offerte van de economisch meest voordelige Bieder, rekening houdende met de voorafgaande, marktconforme raming van de waarde van het Erfpachtgebied, uitgevoerd door de Erfpachtgever. 
De Erfpacht zal niet om niet ter beschikking worden gesteld.
  • 4.20.  De Erfpachtgever komt zoals gezegd niet tussen in de kosten en/of het risico van de realisatie en de uitbating van het voetbalstadion. Deze kunnen evenwel de hoegrootheid van de vergoeding (canon) beïnvloeden. Deze begroting wordt overgelaten aan (het risico van) de Bieders cq. de Private Partner.
  • We vernamen ook dat Dhr Gheysens met vol vertrouwen verkondigde dat alle overheden en buurtbewoners reeds gewonnen zijn voor dit project, jammer genoeg wachten wij nog steeds op geruststellende antwoorden mbt:
  • afhandeling van voetgangersstromen
  • coördinatie evenementen
  • veiligheid
  • aansluiting op de ring
  • randvoorwaarden inzake de mobiliteit
  • geluidssturing in de praktijk
  • openbaar vervoer en de verzekerde aansluitingen

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande punten zijn ook struikelblokken voor andere projecten in de regio.

We pikken het ook niet dat een basisrecht van de democratie nl de scheiding der Machten en de Rechterlijke macht worden geridiculiseerd. Dit zijn basis rechten van alle burgers.

 

Wij blijven dit dossier op de voet volgen en beraden ons over verdere acties en zoals velen eisen we volledige transparantie.

 

De belastingbetaler wordt hier weeral zwaar getackeld. Wie trekt de rode kaart?

 

Voor de comités,

Philippe Fierens          +32 486 / 528 155

André Verloes             +32 2   /  479 35 78 seolrev apenstaart scarlet.be

Monique Froment       +32 2   / 460 68 93 m.froment apenstaart skynet.beq

 

Het Comité Parking C vzw, het buurtcomité dat opkomt voor de belangen van de buurt rondom parking C stelt zich al langer vragen in het stadion dossier en heeft ondertussen meer dan 4000 handtekeningen verzameld in een papieren en elektronische petitie.

 

Meer info over het comité kan u vinden op www.stadionparkingc.be

En op de facebook pagina van de groep http://www.facebook.com/stadiumparkingc .

 

stadiumparkingc@gmail.com

Comité Parking C : PERSBERICHT 19 JUNI 2015

Het comité parking C vzw is geschokt om in het Laatste Nieuws (artikel op pagina 2 van deze mededeling )te moeten lezen, dat er nu naast de bijdragen in de infrastructuur er nu ook rechtstreeks financieel gaat worden bijgesprongen om het Euro Stadion te kunnen bouwen.

 

De Heer Alain Courtois beweerde bij aanvang van dit project dat de hoofdreden om het Koning Boudewijn stadion af te breken de jaarlijkse kostprijs voor de Stad Brussel was van 2 miljoen Euro, een privé uitbating zou die kostprijs ombuigen in inkomsten voor de stad Brussel.

 

Het is ontluisterend te moeten vaststellen dat nu naast de betaling van de ondergrondse parkingplaatsen op parking C, de verlenging van de metrolijn en extra wegeniswerken er nu nog eens jaarlijks 4 miljoen euro belastinggeld naar de privé investeerder zal vloeien, dit tart elke verbeelding en gaat tegen alle voorafgaande afspraken in.

 

 

Het Comité Parking C vzw, het buurtcomité dat opkomt voor de belangen van de buurt rondom parking C stelt zich al langer vragen in het stadion dossier en heeft ondertussen meer dan 4000 handtekeningen verzameld in een papieren en elektronische petitie.

Meer info over het comité kan u vinden op www.stadionparkingc.be

En op de facebook pagina van de groep http://www.facebook.com/stadiumparkingc .

 

Voor het comité,

Philippe Fierens   +32 486 / 528 155

Julien Huygens

Rik Van Bever

André Huynen

Paul Verbist

stadiumparkingc@gmail.com

 

Overheid springt toch bij voor Eurostadion

19/06/15 – 06u23  Bron: Het Laatste Nieuws © Bam/Ghelamco.

De overheid zal toch bijspringen voor de bouw van het Eurostadion, dat in 2020 de openingsmatch van het EK wil huisvesten. Dat wordt ons gemeld door goeie bronnen binnen het Brusselse sportmilieu.

Anderlecht wil nog altijd niet meer dan 9,5 miljoen per jaar betalen, terwijl Ghelamco 11 miljoen vraagt. Komt er geen akkoord, dan zou het Eurostadion nooit tijdig klaar geraken voor de openingsmatch van het EK. Dat zou tot enorm gezichtsverlies leiden voor de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur, eerste schepen Alain Courtois én minister van Financiën voor het Brussels Gewest Guy Vanhengel, die hard aan de kar hebben getrokken om het EK naar Brussel te halen.

Daarom heeft de Brusselse overheid principieel toegestemd financieel bij te springen. Zo wordt er 4 miljoen euro per jaar vanuit de stad Brussel – afgedekt door het Brussels Gewest – vrijgemaakt voor Ghelamco. Het gaat om geld dat nu naar het Koning Boudewijnstadion gaat om daar allerlei Brusselse sportverenigingen aan hun trekken te laten komen. Hoewel dat stadion wellicht nog ruim tien jaar blijft staan, gaat dat geld nu integraal naar Ghelamco. Daar komt bovenop dat de Brusselse overheid per jaar honderdduizenden euro’s zal moeten betalen aan Ghelamco, ter compensatie van het verschil tussen de huur die Anderlecht wil betalen en de prijs die Ghelamco vraagt. De stad en het Brussels Gewest verkiezen die tol boven het afspringen van het project.

RSCA wil Eurostadion inhuldigen op 1 juli 2019

=> grappig iedereen is volgens Dhr Gheysels, iedereen als is al betrokken, wij wachten nog steeds over antwoorden … we mogen ook geen kritiek meer hebben over dit project …

Het nieuwe Eurostadion op Parking C moet op 1 juli 2019 ingehuldigd worden. Tegen 2020 moet het Koning Boudewijnstadion afgebroken zijn. De Stad Brussel komt niet tussen in de huur van het stadion, maar betaalt wel voor de uitbating en voor een VIP-ruimte die moet dienen “als promotieruimte”.

 

Groen: ‘Overheid pleegt woordbreuk over stadion’

=> idd ons werd gezegd dat het Boudewijn Stadion jaarlijks 1,5 tot 2M euro kostte en dat door dit af te breken en te verplaatsen naar parking C het geld zou gaan opbrengen aan de stad. we hebben hier 100 getuigen van ! nu kost het 4 M euro per jaar, geld voor de parking uitbating en verlenging van de metro ? dat allemaal met belastinggeld ! ? schandalig

De Stad Brussel en het Brussels Gewest hebben hun belofte om geen overheidsgeld in het Eurostadion te steken, gebroken. Dat zeggen oppositiepartijen Groen en Ecolo. “330 mijoen euro is veel geld voor stadion dat de belastingbetaler niets zou kosten.”

Marie Nagy, fractieleider van de groep Ecolo-Groen in de Stad Brussel, herinnert eraan dat de Stad altijd beloofd had om geen cent in het stadion te steken. “Op 12 september 2013 verklaarde schepen Alain Courtois (MR) nog: ‘er gaat geen euro overheidsgeld naar het nieuwe stadion’. Wij eisen dat die beloftes nagekomen worden’, zegt Nagy in een mededeling.

Volgens de Groenen zal de overheid in totaal 330 miljoen euro investeren. De partijen kijken daarvoor eerst naar de kost voor de Stad Brussel: 4 miljoen euro per jaar over een periode van 20 jaar, wat neerkomt op 80 miljoen euro. Daarbovenop zullen de investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer nog eens 250 miljoen euro kosten.

“Voor een stadion dat werd voorgesteld als ‘gratis’ loopt de kost nu al op tot 330 miljoen euro voor de Brusselse belastingbetaler. Dit is niet ernstig”, zegt Groen-parlementslid Arnaud Verstraete. Hij benadrukt ook dat er voor de Memorial Van Damme nog altijd geen oplossing is. “Ook dat zal wellicht niet gratis zijn”, zegt Verstraete.

Marie Nagy heeft ten slotte ethische vragen bij de huur van een VIP-ruimte door de Stad. “Is het normaal dat Brusselaars 4 miljoen euro per jaar moeten betalen voor de netwerkactiviteiten van het Stadsbestuur?” vraagt ze zich af.

De Stad Brussel wil de ruimtes gebruiken voor promotie, besprekingen met buitenlandse investeerders, maar ook voor jeugdwerking.

Buurtbewoners eisen flankerende maatregelen bij bouw Eurostadion

=> wij vinden de woordbreuk van de betrokken politici ook niet kunnen hopelijk krijgen zij de rode kaart in 2018

Er moeten flankerende maatregelen genomen worden om de leefbaarheid en veiligheid rond het nieuwe Eurostadion te verzekeren. Dat zegt de Grimbergse burgemeester Marleen Mertens in een reactie op het bereikte akkoord over de bouw en de uitbating van het nieuwe stadion. Ook de buurtcomités zijn er niet gerust in en dringen aan op extra maatregelen.

Deze week bereikten de stad Brussel, bouwheer Ghelamco en voetbalclub Anderlecht een akkoord over de uitbating van het nieuwe voetbalstadion op de Heizel. Gisteren deelden de betrokken partijen op een persconferentie mee dat Anderlecht op 1 juli 2019 het nieuwe stadion zal openen. (Lees ook: ‘Anderlecht verhuist vanaf 2019 naar parking C’)

Buurgemeenten willen garanties over mobiliteit en veiligheid

Voor de vergunningen zal Ghelamco echter moeten aankloppen bij onder meer de gemeente Grimbergen. Parking C ligt immers op grondgebied van Grimbergen en dus in Vlaanderen maar is wel eigendom van de stad Brussel. Grimbergen herhaalt daarom andermaal dat de initiatiefnemers ook werk zullen moeten maken van flankerende maatregelen om de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te garanderen.

Zo moeten er tussen de gewesten afspraken gemaakt worden over de inzet van politie- en brandweerdiensten. Ook over de mobiliteit, de parkeermogelijkheden, de lawaaihinder en de afwatering zal er eerst meer duidelijkheid moeten komen. Een eisenpakket waar ook buurgemeente Wemmel al langer op aandringt.

Buurtcomités stellen zich vragen

Ook de buurtcomités Verregat, Panorama en parking C vzw stellen zich vragen bij het bereikte akkoord. Brussels schepen Courtois en minister Vanhengel benadrukten in het verleden altijd de nul-kost van het nieuwe stadion. Nu blijkt dat de stad Brussel jaarlijks 4 miljoen euro zal ophoesten en dit gedurende 20 jaar. Dit roept grote vraagtekens op bij de intellectuele eerlijkheid van de initiatiefnemers”, zeggen de verschillende actiecomités in een persbericht.

“Ook werd op de persconferentie gemeld dat alle overheden en buurtbewoners gewonnen zijn voor dit project. Jammer genoeg wachten wij nog steeds op geruststellende antwoorden in verband met de veiligheid, de geluidsdruk en de mobiliteit”. De buurtcomités dringen daarom aan op betrokkenheid en volledige transparantie.