Eurostadion voorbeeld bezwaarschrift

Om het voor u makkelijker te maken hebben we hier een bezwaarschrift samengesteld dat u als model kan gebruiken.

Uw belang kan anders, u kan bijvoorbeeld bewoner zijn van Grimbergen of naburige gemeente of frequent de ring gebruiken… Uw naam en adres moeten zeker worden ingevuld in het document.

u kan het hier in Word formaat terugvinden :bezwaarschrift_omgevings_vergunning

u kan het op volgende manier indienen tot en met 10 november

“Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

Eurostadion argumenten bezwaren

Allereerst hartelijk dank voor zij die naar het info moment op 16 oktober zijn gekomen, ook zij die niet konden komen maar

 

Zij die er waren vorige week  konden vele observaties maken :

 • veel halve waarheden en nog veel meer leugens werden verspreid
 • de strijdvaardigheid tegen dit megalomane project is enorm groot
 • het nieuwe project verschilt vrijwel niets van het vorige het blijft megalomaan groot

Om iedereen daar een beetje mee te helpen zijn hier een aantal argumenten die u kan  gebruiken in uw bezwaarschrift dat u zowel bij afgifte op de gemeente als  per e-mail kan indienen alsook rechtstreeks op het omgevingslokket.

Achtergrondinformatie

 • Parking C ligt in Strombeek–Bever, deelgemeente van Grimbergen (Vlaams-Brabant), maar het terrein is eigendom van de stad Brussel
 • Brussel heeft zijn oog laten vallen op dit terrein voor de bouw van een nationaal voetbalstadium waar de Rode Duivels zouden aantreden en die de thuisbasis zou zijn voor een voetbalploeg (RSC Anderlecht), en dat zou moeten worden gebruikt om  minstens een openingsmatch te spelen van het EK2020.
 • Het Koning Boudewijn Stadium voldoet niet aan de normen van de UEFA (o.a. omwille van de atletiekpiste rond het veld). Omdat Brussel de centen niet heeft om een stadium te bouwen zijn ze op zoek gegaan naar een private partner. Zo zijn ze terecht gekomen bij Ghelamco (dezelfde van de Ghelamco Arena in Gent)
 • Parking C maakt deel uit van het VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel), meer bepaald als Cluster C1) en is onderwerp geweest van een plan-MER. Daar werd de impact bestudeerd van diverse activiteiten met een max totale oppervlakte van 3 keer 50000 m²; in de evaluatie van het plan MER werd duidelijk dat de regio de verkeersgeneratie van dergelijke concept niet aankan, en de Vlaamse Regering legde een GRUP vast waarin de oppervlakten werden teruggeschroefd tot 20000 m² kantoren en 50000 m² recreatie.
 • Het project dat Ghelamco indient (bouwer én uitbater voor de volgende 99 jaar) omvat het stadium (ook genaamd Multifunctioneel Complex) waarin 50 voetbalmatchen per jaar zouden worden gespeeld, tot 15 megaconcerten zouden worden georganiseerd, en daarnaast net geen 20000 m² kantoorruimte, nog veel meer diensten, bedrijven , horeca, …., een innovatiecampus met gigantische  oppervlakten wazig gedefinieerde diensten, bedrijven, en logies (600 kamers), een ondergrondse parking voor 10000 voertuigen

Bezwaren

 • De 2 hoofdgebouwen zijn zo groot (stadium ongeveer 240*280 m, innovatiecampus ongeveer 280*300 m) dat ze dicht bij de perceelsgrenzen komen. Langs de oostkant komt het campusgebouw op ongeveer 80 m van een woonwijk, en torent  45 meter boven het straatniveau uit. Die bewoners kijken tegen een gebouw aan dat een kijkhoek van 90° inneemt en 30° boven de horizon uitsteekt. Namiddag zon zijn ze kwijt. Langs de westkant staat het stadium op 150 meter van een (sociale) woonwijk waar het 70 meter bovenuit steekt
 • Er wordt een loopje genomen met de voorwaarden van het GRUP. Waar het GRUP een beperking oplegt van de oppervlakte voor kantoren (20000m²) en recreatie (50000m²), en nalaat de andere activiteiten te beperken, wordt hier een project voorgesteld met meer dan het tienvoudige aan oppervlakte. Dit strookt niet met de geest van het GRUP, zeker als men bedenkt dat die een beperking inhoudt van het oorspronkelijke plan MER omwille van verkeersgeneratie. Ofwel kan de bouw niet vergund worden op grond van die op zijn minst eigenaardige interpretatie van het GRUP, ofwel moet eerst het GRUP aangepast worden
 • Er zullen ongeveer 4800 mensen werken in de Campus en het Multifunctioneel Complex. De verkeersgeneratie door de dagdagelijkse activiteit in het project, d.w.z. zonder de piekmomenten tijdens een match, concert, grote beurs op de Heizel, … betekent tussen 11000 en 26000 extra voertuigen op de  Ring R0, die vandaag al totaal (over)verzadigd is en aanleiding geeft tot toenemend sluipverkeer in de regio.
 • De aanpassingswerken aan de Ring R0 starten pas in 2019 en zullen tot 8 jaar duren
 • Uitbreiding van het tram- en metro netwerk tot aan parking C wordt ook later gepland en zullen dus niet klaar zijn wanneer men in 2019 het project in gebruik wil nemen.
 • Idem voor snel tramlijnen (GEN) die verkeer uit de regio naar Brussel moet brengen. Ook daarvan zijn de studies nog niet afgerond en is de timing heel onzeker.
 • Er wacht dus een ongezien verkeersinfarct in de regio zowel tijdens de bouw als tijdens de uitbating
 • De timing is dus volledig fout: eerst zou de mobiliteit moeten  worden voorzien vooraleer men een dergelijk verkeersgenererend project zou kunnen overwegen.
 • Voor de bouw van het project (18 maanden) vraagt men een afwijking van de werkuren, waarbij er kan gewerkt worden op de site in een 2-ploegensysteem, 6 dagen op 7. In de onmiddellijke omgeving rond de projectsite gaat dit leiden tot geluidshinder,trillingen maar ook lichthinder. Dit gedurende 18 maanden, NON- STOP
 •  Door het toenemend autoverkeer komt de luchtkwaliteit nog verder in het gedrang. Op vlak van fijnstofconcentratie scoort de noordrand van Brussel nu al heel slecht, met het hoogste aantal overschrijdingen van de drempelwaarde, en dit is in hoofdzaak te wijten aan het autoverkeer. Het MER besluit dan ook terecht dat inzake luchtkwaliteit de gebruiksruimte is opgebruikt.

 

Hieronder kan u voorbeelden vinden van een bezwaarschrift, u past dit best wat aan met de argumenten hierboven

Er zijn een aantal mogelijkheden tot bewaarindiening :

 • een individueel bezwaar i
 • een petitielijst in, die u door andere tegenstanders van het project laat tekenen

opgelet onderstaande voorbeelden zijn voorbeelden voor de structuur argumenten kan u hier boven vinden

voorbeeld collectief bezwaarschrift

voorbeeld persoonlijk bezwaarschrift

handtekeningenlijst

 

Even Praktisch :

 

Even Praktisch :

Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen,

per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen,

via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of

via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

Dit tot 10 november

Uw (re)actie is nodig : Ghelamco doet een wanhoopspoging en dient omgevingsvergunning in

Beste Sympathisant,

U las het waarschijnlijk al in de krant.
Midden augustus trok Ghelamco zijn bouw- en milieuvergunning in.

Gezien het grote aantal gefundeerde bezwaren besloot eerder de gemeente Grimbergen de bouwvergunning niet af te geven,
Ghelamco had hiertegen beroep aangetekend bij de deputatie, in Augustus vond hierover een hoorzitting plaats, waar zowel Ghelamco als de tegenstanders van het project
hun visie konden toelichten.

Een paar dagen voor de definitieve beslissing van de deputatie trok Ghelamco, de bouwvergunning in, naar wij vermoeden omdat ze zagen dat deputatie niet zou ingaan om hun beroep.

Ghelamco ging toen (augustus)  eerst daags een omgevingsvergunning aanvragen;
een nieuwe snellere manier om bouw en milieuvergunning in één ruk aan te vragen, dat gebeurde midden september.

We zijn nu zover de omgevingsvergunning is in aanvraag en net zoals vorige keer wordt er in Grimbergen een openbaar onderzoek en een toelichtingsavond georganiseerd.

U wordt verwacht Maandagavond 16 oktober om 20 uur in zaal het Fenixhof  (niet de Brasserie) in  het centrum van Grimbergen
het adres :
Abdijstraat 20
1850 Grimbergen

nabij is er een grote parking

Ook nu kan U het verschil weer maken, laten we met zijn allen bezwaren indienen, het openbaar onderzoek start gedurende 30 dagen vanaf donderdag 12 oktober. 

Meer info zal te vinden zijn op de website van Grimbergen

BEKENDMAKING – Openbaar onderzoek Eurostadium-project

Projectontwikkelaar Ghelamco Invest NV heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning voor de bouw van een stadion (Eurostadium) en andere infrastructuur op parking C (Romeinsesteenweg, 1853 Grimbergen) ingediend bij de Vlaamse Overheid. De aanvraag werd ondertussen ontvankelijk en volledig verklaard.

Nu is het aan het gemeentebestuur van Grimbergen om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit openbaar onderzoek zal lopen van 12 oktober tot en met 10 november 2017 (30 kalenderdagen). Tijdens dit openbaar onderzoek zal het dossier op het gemeentehuis van Grimbergen ingekeken kunnen worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (openingsuren: ma-vr 8u-11u30 en do-avond 16u30-19u15).

Adviezen, bezwaren en/of opmerkingen over het ontwerp van het stadion en de andere infrastructuur dienen binnen deze periode medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, per brief op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, via mail aan gemeentebestuur@grimbergen.be of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv met OMG-referentie: 2017005626).

Op 16 oktober om 20 uur vindt er een informatievergadering plaats in het Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen, waar de bouwheer zijn project zal toelichten. Iedereen is welkom.”

 

 

Zodra we meer info hebben laten we het u weten.
Indien u vragen hebt horen we het graag, wij zullen binnenkort een lijst van argumenten online zetten dat kan u helpen om uw bezwaar op te maken

met vriendelijke groet

Comité Parking C

Machtsvertoning op Buurtweg nr 3

update : 30 januari 2016 staking van stemmen

U hoorde het ongetwijfeld in het nieuws het Eurostadion staat weer volop in de belangstelling.

Eerst en vooral willen we u uitgebreid bedanken voor bezwaren die u heeft ingestuurd voor zowel de buurtweg, de bouwaanvraag als de milieuvergunning.
Er kwam een record aantal bezwaren binnen meer dan 1500 voor de bouwaanvraag, meer dan 700 voor milieuvergunning en een 70 tal voor de buurtweg.
Omdat er momenteel zo veel onwaarheden worden verkondigd gaan we met betrekking tot de buurtweg even terug in de tijd :
 • Ghelamco daagde eind april van vorig jaar Grimbergen voor de vrederechter om de buurtweg af te schaffen wegens verjaring en onbruik.
 • Het Comité Parking C stelde zich betrokken partij in de procedure, dat was maar goed ook aangezien er blijkbaar tot een dading was over gegegaan.
 • De vrederechter kwam in augustus op plaatsbezoek
 • In september besloot de vrederechter dat de buurtweg NIET verjaard was en dat daarom de administratieve procedure moest worden opgestart; openbaar onderzoek, advies aan deputatie …
daarom even de puntjes op de i zetten :

1. de buurtweg is opgenomen in de atlas der buurtwegen een atlas samengesteld van voordat er GPS en andere middelen waren.

2. de vrederechter besluit in september dat de buurtweg niet in onbruik is en dat hij dus nog gebruikt wordt en dat administratieve procedure moet gevolgd worden om hem af te schaffen. Als hij verjaard was maw 30 jaar niet meer gebruikt dan had de vrederechter dat in September beslist, dat was NIET het geval

3. Grimbergen start die procedure op, met oa een openbaar onderzoek, er komen vele bezwaren tegen de afschaffing binnen, die bezwaren worden bekeken EN de democratie doet zijn werkt en bekijkt de argumenten en ziet dat er daar gegronde redenen tussen zitten. Gemeenteraad gaat niet over tot een positief advies voor afschaffing buurtweg. De moedige meerderheidspartij GROEN die intussen tot een voortschrijdend inzicht is gekomen, stemt samen met de oppositie NVA, SPA, Vernieuwing  en één UF-er tegen de afschaffing van de buurtweg. Gezien de gelijke stand 16 – 16 en 1 onthouding (UF) was er staking van stemmen !

Uw stem werd dus gehoord, als burger staan we niet machteloos nogmaals onze dank !

De afbakening van Ghelamco ligt ook parallel aan de bestaande dwarsweg op parking C, hetzij een paar meter daarvandaan, blijkbaar wil men willens nilens aantonen dat die elders loopt, toevallig toch ? of toch niet ? deze kaarten werden vele jaren voordat de GPS bestond getekend.

raar maar waar de buurtweg loopt volgens de Landmeters van Ghelamco anders dan de parallelweg

De reactie van Ghelamco was er een van een heel laag alooi, één van een bange, gefrustreerde verliezer; met veel machtsvertoon kwamen ze voor een massaal door hen opgetrommelde pers ( 7 cameraploegen, Radio en geschreven pers) graven met een graafmachine naar de buurtweg.
De Gedelegeerd bestuurder deed het hele verhaal af als Kafkaiaans, surrealistisch.

Wat is hier Kafka aan ? Dit is gewoon de Wet, zelfs voor Ghelamco met alle mogelijke graafmachines ter wereld.

Surrealistisch zou net zijn dat men dit allemaal naast zich neer kon worden gelegd DAN zou Margritte zich maar pas in zijn graf omkeren.

enkele links :

http://www.demorgen.be/binnenland/-zo-doet-ghelamco-het-veel-geld-veel-arrogantie-ba7a36af/

http://m.standaard.be/cnt/dmf20170127_02698454?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

https://twitter.com/anndeboeck/status/824943640313200641/video/1

Bedankt alvast voor alle steun die we van u kregen en wij gaan door

Bezwaarschriften Milieu- en bouwvergunning EUROSTADION

in bijlage kunnen jullie bezwaarschriften voor de Milieu- en Bouwvergunning vinden, u kan hier inspiratie uit halen. Gelieve niet letterlijk over te nemen.

We hebben ze in de vorm van een Petitie gegoten.

Het zou een enorme hulp zijn mochten jullie bij jullie in de buurt in Grimbergen of Wemmel of andere randgemeente rond gaan met deze petitie en deze aan ons of op de gemeente bezorgen, wijzelf zijn in de wijk al rond geweest

UPDATE : opgelet bezwaarschrift  is veranderd …

bezwaarschrift_milieu_petitie_V1_1

er moeten nog een aantal correcties worden doorgevoerd in bouwvergunning bezwaarschrift, het komt later terug online

 

Van de website van Grimbergen.be

“De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

College van Burgemeester en Schepenen

Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen

alvast bedankt

 

Comité Parking

 

 

argumenten milieu vergunning

Zoals beloofd komen we na inzage van het dossier met een aantal argumenten om te gebruiken tegen de milieuvergunning  de bezwaren hiervoor moeten binnen zijn 14 januari, bijvoorkeur aangetekend of bij afgifte op de gemeente :

MOBILITEIT :
Het project gaat uit van minimale impact inzake mobiliteit dit is verre van correct, dag dagelijks komen er vele voertuig-bewegingen bij op een reeds oververzadigde ring.
Zo besliste het gewest om in de ondergrondseparking een Park & Ride te voorzien voor 3000 auto’s en zouden er dagelijks minimaal 4700 mensen zich naar de site begeven.
De modal split is ook zeer optimistisch, gezien het ontbreken van openbaar vervoer, een treinstation is  gelegen op minstens 30 minuten,  en budgetten voor voorziene tramlijnen zijn nog niet bevestigd, een Brussels Metrostation in Vlaanderen is ook nog niet voor morgen.Sinds jaren ( met uitzondering van 2008 2009 en 2010  wegens crisis) is het verkeer op de Brusselse Ring thv Wemmel en Strombeek Bever stabiel gebleven, het aantal wagens in België blijft echter stijgen.
Iedereen die de ring gebruikt weet waarom dit zo is, er is namelijk geen plaats meer voor extra wagens, de ring zit constant VAST.
Het sluikverkeer neemt ook alsmaar toe. Dit argument alleen al zou het onmogelijk moeten maken om een milieu vergunning te krijgen.
Het Extra verkeer zorgt ook voor meer uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen.
GEZONDHEID:
 • De uitlaatgassen en het fijn stof dat daar mee gepaard gaat, van de ondergrondse parking voor 10.000 voertuigen zullen zich in plaats van zich laag bij de grond te houden zoals nu het geval is op parking C, via een schouw nabij de “innovatie campus” worden verspreid over een grote omgeving dit vormt een permanente aanslag op de gezondheid van de bewoners van de directe omgeving.
 • Op de info vergadering van woensdag 4 januari werd de vraag gesteld wanneer er op de bouwwerf gewerkt ging worden,  blijkbaar zou er 7 dagen op 7  in 2 shiften worden gewerkt, van 4 uur ’s morgens tot 00 uur. Dit is totaal onacceptabel voor de buurtbewoners, dit will zeggen dat die gedurendede 3 jaar totaal geen nachtrust gaan kennen onmenselijk.
 • Is het redelijk een publiek toegankelijk park waar families zich gaan begeven aan te leggen aan het meest vervuilde stuk van de ring of is dit enkel maar louter decoratief ?

ASBEST :

 • Vele oudere mensen herinneren zich de initiële parking C als een drassige grasvlakte, op parking C werden om het drassige karakter tegen te gaan vele vrachtwagens met bouwafval gestort, dit werd gedaan in een periode waarin er veel losbandiger werd omgesprongen met bouwafval, alsook met asbest. Verschillende bronnen bevestigen dat er daar asbest is gestort dat is een publiek geheim.

NIET KLIMAAT NEUTRAAL :

 • op de site wordt er een gas energie centrale geplaatst die zal instaan voor verwarming en koeling er zullen zonnepanelen worden geplaatst het stadion is echter niet klimaat neutraal in tijden van Globale opwarming van de aarde is dit niet acceptabel, zeker niet met alle bezoekers die van  overal in het land gaan komen.

Beste Wensen voor 2017 : werk aan de winkel openbaar onderzoek Eurostadion gestart

beste Sympatisanten,

Allereerst willen we u en naasten een voorspoedig 2017 wensen we danken jullie oprecht voor de steun die we van jullie hebben gekregen de afgelopen maanden / jaren.

Jullie waren met velen om jullie bezwaren tijdens het openbaar onderzoek ter afschaffing van de buurtweg duidelijk te maken waarvoor onze dank.

We willen van deze nieuwjaarsbrief ook gebruik maken om U op de hoogte te stellen van de openbare onderzoeken die momenteel lopen in het kader van het eurostadion.

Er is enerzijds de milieuvergunning daar loopt het openbaar tot 14 januari, de gemeente Grimbergen organiseert hiervoor een info moment op woensdag 4 januari.

Op woensdag 4 januari om 20 uur organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek naar aanleiding van het geplande Eurostadion en andere infrastructuur op parking C. “

meer details zijn hier te verkrijgen :

http://www.grimbergen.be/www-grimbergen-be-infovergadering-milieuvergunningsaanvraag-eurostadion-project.html

Verder is ook de bouw aanvraag die in openbaar onderzoek is, daarvan kan U uw bezwaar voor indienen tot 20 januari.

Bezwaarschriften kunnen enkel aangetekend of afgegeven worden met afgifte bewijs, emails worden in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de stad Antwerpen jammer genoeg niet aanvaard, vermoedelijk wil het gemeentebestuur het niet TE toegankelijk maken en vrezen ze een stormvloed van mails.

Verder is het blijkbaar zo, dat beide dossiers enkel maar op de gemeente kunnen worden ingekeken, hetgeen we de afgelopen dagen al uitgebreid hebben gedaan.

De komende dagen zullen we voor jullie  hier op deze website www.stadionparkingc.be de belangrijkste argumenten oplijsten en u een template / sjabloon bezorgen.

Wij en andere belanghebbenden in dit dossier  hebben in het kader van openbaarheid van bestuur, de digitale stukken opgevraagd.

Via digitale weg dit dossier in kijken is  blijkbaar anno 2017 onmogelijk, de promotor laat dit omwille van veiligheidsredenen terrorisme blijkbaar niet toe, merkwaardig aangezien er in het hele dossier bijna niet gerept wordt over veiligheid.

Wat is er wel online te vinden  ? het MER, een bijlage ( een zeer grote) aan de bouwvergunning, hier kunnen nog fouten en onvolkomenheden en foute veronderstellingen gevonden worden die tijdens de bouwaanvraag kunnen worden aangekaart.

U kan het MER hier vinden :

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/1b7a9f7d-1e85-4636-8027-a68eb8b113f7/DEF-laatsteversie_Deel1.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/f80d0773-c848-4dd7-9332-d6e83083e530/DEF-laatsteversie_Deel2.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/b771fa96-dec9-4812-a093-cd66dedae4a8/DEF-laatsteversie_Deel3.pdf

 

 

goedkeuringsverslag :

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk4297.pdf

 

Binnenkort op deze site :

lijst argumenten en een template voor het bezwaarschrift 

openbaar onderzoek voor Milieu- en bouwvergunning

Beste Sympathisanten,

 

Het openbaar onderzoek voor de Milieu vergunning en de bouwvergunning is gestart op de gemeente Grimbergen. Iedereen kan dit ter plaatse gaan in kijken. hieronder de officiële mededelingen van Gemeente.

We zijn zelf momenteel het dossier aan het inkijken en zullen onze belangrijkste opmerkingen hier op de site zetten.

Indien u hulp nodig hebt met de bezwaarschriften aarzel niet ons te contacteren via mail op onze gekende addres.

 

 

Openbaar onderzoek stedenbouwkundige aanvraag Eurostadion-project

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C.

De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt van 22 december 2016 tot en met 20 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Het volledige dossier kan ingekeken worden op het gemeentehuis van Grimbergen bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 11.30 en donderdagavond van 16.30 tot 19.15 uur.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

 

Infovergadering milieuvergunningsaanvraag Eurostadion-project

Op woensdag 4 januari om 20 uur organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek naar aanleiding van het geplande Eurostadion en andere infrastructuur op parking C.

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C. Voor een project van dergelijke omvang is ook een milieuvergunning nodig.

Het Eurostadion-project wordt ingedeeld als een klasse 1-inrichting en valt onder de beslissingsbevoegdheid van de deputatie van de provincieraad. De gemeente heeft enkel een adviserende bevoegdheid. De klasse duidt op de graad van mogelijke hinder die het project kan hebben op mens en milieu. Op 9 december 2016 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard door de dienst vergunningen van de provincie Vlaams-Brabant.

Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvraag moet nu binnen de 10 dagen opgestart worden en zal lopen van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Bij dit openbaar onderzoek hoort ook een informatievergadering. Op woensdag 4 januari om 20 uur kunnen geïnteresseerden in het gemeentehuis van Grimbergen een uiteenzetting over de milieuaanvraag bijwonen en vragen stellen.

Voor de bouwvergunningsaanvraag zal nog een andere procedure opgestart worden.

Woensdag 4 januari om 20 uur
Gemeentehuis (raadzaal), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen

Model brief voor bezwaarschrift afschaffing buurtweg

beste sympathisanten ,

 

in bijlage een model tot bezwaarschrift voor de afschaffing van de buurtweg.

Bezwaarschrift_model

 

Volgende informatie is hierover consulteerbaar op de gemeentelijke website (zie: http://www.grimbergen.be/bekendmaking.html)

 

Bekendmaking openbaar onderzoek afschaffing buurtweg nr. 3

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende het voornemen om buurtweg nr. 3 in de mate dat die loopt over Parking C – Romeinsesteenweg ZN, 1853 Grimbergen – af te schaffen

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 november 2016 tot en met 24 december 2016.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.